In het kort

Wat ziet u?
De kaart laat zien waar de provincie Gelderland geluidschermen en geluidswallen heeft geplaatst om de geluidsbelasting voor omwonenden en natuur als gevolg van de provinciale wegen te verminderen.

Wat doet de provincie Gelderland?
Met een aantal gerichte maatregelen zoals het aanbrengen van stil asfalt en het isoleren van woningen wil de provincie Gelderland de geluidhinder beheersen of verminderen. Bij hoge uitzondering worden nog geluidsschermen geplaatst.

Melden geluidshinder en -overlast
Bij het wonen in de buurt van een drukke verkeersweg of industriegebied kan geluidshinder voorkomen. Op de geluidsbarometer (jpg 500 kB) kunt u zien hoeveel decibel overlast bepaalde vervoersmiddelen veroorzaken.

Meld overlast bij de provincie Gelderland.

Over de kaart

Doel van vervaardiging:
Het bestand is geschikt voor gebruik in het project 'Leven in Gelderland' en algemeen geluidsbeleid.

Meer weten?

Kijk hier voor meer achtergrondinformatie over geluidshinder in het algemeen

Klik hier voor de webmap van de provincie Gelderland

Klik hier om het Actieplan Geluid 2018-2022 van de provincie Gelderland te bekijken

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.