In het kort

Wat ziet u?
Deze kaart geeft aan op welke provinciale wegen in Gelderland geluidreducerend "stil" asfalt is toegepast. Dit asfalt geeft een vermindering van geluid van 3 tot 6 dB, afhankelijk van het type asfalt. Belevingsonderzoeken hebben aangetoond dat de omwonenden van een weg waar stil asfalt ligt minder hinder ondervinden.

Wat doet de provincie Gelderland?
Met een aantal gerichte maatregelen zoals het aanbrengen van stil asfalt en en het isoleren van woningen wil de provincie Gelderland de geluidhinder beheersen of verminderen.

Melden geluidshinder en -overlast
Bij het wonen in de buurt van een drukke verkeersweg of industriegebied kan geluidshinder voorkomen. Op de geluidsbarometer (jpg 500 kB) kunt u zien hoeveel decibel overlast bepaalde vervoersmiddelen veroorzaken. 

Meld overlast bij de provincie Gelderland.

Over de kaart

Met stil asfalt op de provinciale wegen wordt Gelderland stiller gemaakt en worden de knelpuntlocaties aangepakt. Dit asfalt wordt tijdens het normale wegenonderhoud gelegd. Door deze aanpak brengt de provincie de knelpunten van geluid met 80 procent terug.

Bij het onderhoud van wegen wordt bij vervanging van het wegdek nagegaan of het mogelijk en zinvol is om stil asfalt aan te brengen. Er zijn verschillende soorten stil asfalt. De meeste soorten geven een vermindering van het geluid van ca. 3 dB(A).

Meer weten?

Kijk hier voor meer achtergrondinformatie over geluidshinder in het algemeen

Klik hier voor de webmap van de provincie Gelderland

Klik hier om het Actieplan Geluid 2018-2022 van de provincie Gelderland te bekijken

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.