In het kort

U ziet de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst regioindeling uit 2018. Momenteel zijn er 25 GGD regio's. 

Alle gemeenten in Nederland hebben de taak de gezondheid van hun bewoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Deze taak is neergelegd bij de GGD. De taken van de GGD'en zijn niet overal hetzelfde, want iedere GGD voert voor zijn gemeente specifieke opdrachten uit. Deze opdrachten staan beschreven in de gemeentelijke nota's over het lokale beleid volksgezondheid. Toch hebben alle GGD'en in Nederland een aantal uniforme taken. Deze basistaken staan omschreven in de Wet Publieke gezondheid (Wpg). Iedere GGD voert minimaal de taken uit die in deze wet omschreven staan. Het gaat om:

  • Algemeen preventieve zorg;
  • Openbare veiligheid en crisismanagement;
  • Advisering, indicering en informatievoorziening;
  • Medische opvang asielzoekers.

Over de kaart

Deze kaart is gebaseerd op een vlakgericht shape-bestand met de exacte grenzen van de 25 GGD-regio's per 2018.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Imergis. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.