In het kort

De grondwaterbeschermingszones bestaan uit de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringsvrije zones en 100-jaarsaandachtsgebieden. De Provinciale Milieu Verordening en Provinciale Ruimtelijke Verordening bevatten regels voor deze zone. Ook geldt voor deze zones provinciaal beleid (Provinciaal Grondwaterplan).

Over de kaart

De kaart is gemaakt door Provincie Utrecht voor de situatie in 2018. 

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Utrecht. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.