In het kort

Een grondwatertrappenkaart geeft de stand van het grondwater ten opzichte van het maaiveld weer. Daarbij biedt het inzicht in de hoogte van de grondwaterstand in de winter, het voorjaar en de zomer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht en deze grondwatertrappenkaart (schaal 1:25.000) betreft een actualisatie van bestaande bodeminformatie.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door Provincie Utrecht voor de situatie in 2011.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over grondwater in Utrecht.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Utrecht. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.