In het kort

De hemelhelderheid is een maat voor hoe donker het ’s nachts is. Het betreft de luminantie (lichtsterkte per oppervlakte eenheid) in het punt aan de hemel als je recht omhoog kijkt (het zogenaamde Zenit). De luminantie varieert op een locatie sterk. In deze kaart kunt u zien hoeveel sterren er ’s nachts gemiddeld te zien zijn in het zenit.

Over de kaart

Deze kaart is samengesteld uit metingen die door bureau Sotto le Stelle zijn uitgevoerd in opdracht van de afzonderlijke provincies tussen 2005 en 2012. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de data bij elkaar gevoegd en er één kaart van gemaakt.

Er is gekozen om tijdens de donkerste condities te meten, aangezien die stabiel is en alleen veroorzaakt wordt door de hoeveelheid licht in de omgeving en niet door atmsoferische condities. Dat betekent dat er alleen gemeten is als de zon meer dan 18 graden onder de horzion staat, er geen maan boven de horizon is en als er helder weer is met horizontaal zicht van meer dan 11 kilometer. Voor Nederland betekent dit dat er in de zomer nauwelijks tot geen bepalingen van de nachtelijke hemelhelderheid uitgevoerd kunnen worden. De kaart is gemaakt door de data van zo’n 2000 metingen te interpoleren. Deze metingen zijn tussen 2005 en 2012 ’s nachts in 7 provincies uitgevoerd door onderzoeksburo Sotto le Stelle. Deze zeven provincies zijn: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Friesland. De kaarten die zijn gemaakt op basis van de onderzoeksdata geven een goed beeld waar het in Nederland nog donker is ’s nachts en waar niet meer. De kaarten staan op de sites van de provincies en op de site van Sotto le Stelle.

Meer weten?

Meer informatie over de waarde van donkerte en het beperken van lichthinder is te vinden op de website van het Platform Lichthinder. Zie ook de RIVM website voor meer informatie over metingen van lichtemissie en hemelhelderheid. Meer informatie over deze kaart is vinden op deze pagina.

Onder Meer Weten op de Atlas pagina vindt u meer informatie over nachtelijke verlichting.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.