Highlights werkconferentie 31 maart

De jaarlijkse landelijke bijeenkomst bood gelegenheid tot ontmoeten, bijpraten, successen vieren en nieuwe mogelijkheden verkennen. De hoogtepunten waren de openstelling van de ‘natte koeltoren-kaart' en de Brabantse gezondheidskaarten.


Podium loopt vol

Ongeveer 150 man is op de 31e maart aanwezig in de Verkadefabriek. Tijdens het eerste uur vult het podium zich met gedreven bestuurders en docenten. De gedeputeerde van Brabant, Johan van den Hout, houdt een duidelijk pleidooi voor gezondheidsinformatie op kaart. "We willen de vertaalslag maken van gegevens die weinig zeggend zijn voor burgers, naar informatie die een betekenis heeft." Ook directeur Milieu en Veiligheid van het RIVM, Els van Schie, geeft aan dat het op juiste wijze delen van kennis een prachtig doel is. "Het is een heel goed instrument om met elkaar in gesprek te gaan. Voor mij is het van belang dat het gebruikt wordt en dat je één taal gaat spreken."


Natte koeltorens, unieke tool

Vervolgens opent Peter Torbijn, IenM-directeur Veiligheid en Risico's, de nattekoeltorenkaart. Dit zijn installaties die ingeschakeld worden voor het afvoeren van warmte uit productieprocessen en gebouwen. Bij onvoldoende onderhoud en beheer, kúnnen deze een verspreidingsbron van legionellabacteriën worden. Iedereen kan vanaf nu een (mogelijke) natte koeltoren melden via de Atlas. Het bevoegd gezag zal deze vervolgens al dan niet valideren. Wij zullen u de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang van de inventarisatie.


Samenwerken

Het podium raakt geleidelijk voller. Een aantal hogescholen geeft acte de présence. De Atlas is inmiddels namelijk ook een verbintenis aangegaan met Fontys, de HAS, InHolland en Avans. Het enthousiasme, dat toch al hoogtij viert, neemt verder toe. Er zitten veel kansen voor samenwerking, "de generatie van de ‘digital natives' is hier."


Apps, muggen en werving

Een deel van de werkconferentie wordt gevuld met workshops. Zo gaan deelnemers met elkaar in gesprek om tot ideeën voor een Atlas-app te komen. Onder leiding van Hacking for Sustainability blijkt dat iedereen het belangrijk vindt dat de te tonen data dynamisch is, mede door burgers zelf wordt gegenereerd en vooral ook beschikbaar is op wijkniveau. In de filmzaal vertelt entomoloog Bart Knols ondertussen over het Zika-virus en de tijgermug. De quiz met het publiek stelt ons op de hoogte van het feit dat in de VS al 35 staten zijn ‘besmet' met het virus. De tijgermug is de meest invasieve soort ter wereld. Moeten we daar iets mee in de Atlas? Je kunt zowel de burger betrekken bij het verzamelen van doelgerichte gegevens, als ook de mensen vertellen wat ze kunnen doen om dergelijke soorten minder uitbreidingskansen te geven. Een zaaltje verderop wordt uitgezocht op welke wijze nieuwe deelnemers kunnen worden benaderd om mee te doen met de Atlas.


Nog meer

Na de lunch is er eerst weer een gezamenlijk gedeelte. Veel deelnemers vertellen hun visie op de Atlas. Leo Direks, afgevaardigde van de provincie Limburg doet een oproep voor verdere samenwerking. "Het gemeenschappelijk belang is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid." Geleidelijk vullen meerdere gasten de bank op het podium, waarna we wederom in groepjes een nieuwe ronde workshops volgen. Uiteraard gaan we aan de slag met alle informatie die tijdens de werkconferentie op ons af is gekomen. U hoort nog van ons.