Mensen zijn gemiddeld 85% van hun tijd binnen, waarvan 70% in hun eigen woning. Omdat veel tijd binnenshuis wordt doorgebracht moet deze ruimte ook gezond zijn. Denk hierbij aan stoffen in de lucht, de luchtvochtigheid of de hoeveelheid straling. Al deze aspecten vallen onder de noemer binnenmilieu. Het binnenmilieu wordt onder andere beïnvloed door het type gebouw, de bouwmaterialen, inrichting, ventilatie, ligging (grondwater, zonnestand), het aantal bewoners, hun gedrag (roken, hobby's, huisdieren), het weer en de buitenlucht. Er zijn allerlei verschillende soorten schadelijke stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen. Bij onvoldoende ventilatie hopen deze stoffen zich op, waardoor de concentraties binnen vaak hoger zijn dan buiten.