In het kort

Wat ziet u?

Overzicht van geplaatste windmolens in Zeeland met locatie en vermogen. De kaart laat zien waar windturbines staan en welk vermogen ze hebben. Klik hiervoor op de knop "Informatie op lokatie" aan de rechterkant van het scherm en klik vervolgens in de kaart. De kaart weerspiegelt de ontwikkeling van windenergie in Zeeland. Verspreid over de hele provincie staan kleine turbines uit de beginperiode. Later zijn op verschillende plaatsen grotere turbines gekomen.

Wat doet de overheid?

Met het Rijk is afgesproken om in 2020 minimaal 570,5 MW windenergie in Zeeland beschikbaar te hebben. De provincie wijst concentratiegebieden aan waar nog windenergie mag komen. De provincie werkt samen met gemeenten en initiatiefnemers van windenergieprojecten.

Over de kaart

Herkomst gegevens

Exploitanten windturbines

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

Inventarisatie gegevens en digitalisering

Meer weten?

Voor nadere informatie, bekijk de Windenergie pagina van de provincie Zeeland.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Zeeland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.