Deze combinatiekaart laat verschillende plaatsen met gevaarlijke stoffen zien. Wisselend van LPG tankstations tot kerncentrales. Je moet ver inzoomen om te kunnen zien welk om welke soort inrichting het gaat.

Wat zie je op de kaart?

Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Er zijn veel bedrijven met gevaarlijke stoffen die zo'n risico vormen. Deze BRZO-bedrijven vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Het risico kan voor een groot of een klein gebied in de omgeving bestaan. Bedrijven met een risico voor een heel klein gebied staan niet op de kaart.

Wie heeft de kaart Inrichting gevaarlijke stoffen gemaakt?

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) maakte deze kaart.  Elke vijf jaar wordt de kaart bijgewerkt.

Wil je de gegevens van de kaart gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 06-12-2022.