In het kort

Wat ziet u?

Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Er zijn veel bedrijven met gevaarlijke stoffen die zo'n risico vormen. Het risico kan voor een groot of een klein gebied in de omgeving bestaan. Bedrijven met een risico voor een heel klein gebied staan niet op de kaart.

Over de kaart

Deze combinatiekaart toont verschillende soorten locaties met gevaarlijke stoffen, varierend van LPG tankstations tot  kerncentrales. U moet ver inzoomen om te kunnen zien welk type inrichting het betreft. De gegevens zijn afkomstig uit het Risico Register Gevaarlijke Stoffen van de Risicokaart. Hieronder vindt u meer informatie over de BRZO-bedrijven.

Elke 5 jaar vindt een grote actualisatieslag van de kaart plaats. Meer informatie op de risicokaart.

Deze kaart is onderdeel van het thema veiligheid

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving en is voor het laatst bewerkt op 13-12-2018. 

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Interprovinciaal Overleg (IPO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.