In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u hoeveel de woonomgeving bijdraagt om te sporten en te bewegen. Hoe hoger de score op een schaal van 0 tot 5, hoe meer de omgeving is ingericht om te sporten en te bewegen. De scores zijn berekend per gemeente. De gemiddelde score over Nederland is 2.6.

Mensen bewegen in hun vrije tijd, bijvoorbeeld als ze sporten of een ommetje lopen. Ook bewegen ze als ze ergens heen moeten, bijvoorbeeld als ze naar hun werk fietsen of naar de supermarkt lopen. De Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving houdt met beide vormen van beweging rekening.

De score is berekend met een model. Het model maakt gebruik van openbare gegevens, zoals de aanwezigheid van sporthallen en speeltuinen, de lengte van wandel- en fietspaden, de afstand tot voorzieningen en de hoeveelheid parken en natuur.

Gezondheid

Bewegen is gezond voor alle leeftijdsgroepen. Het verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten, depressieve symptomen en -bij ouderen- botbreuken. Hoe meer tijd mensen besteden aan bewegen, hoe gunstiger de effecten.

Wat kunt u zelf doen?

Beweeg voldoende. Volgens de beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen. Ook worden spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen, zoals kracht- en conditietraining.

Een makkelijke manier om meer te bewegen is om lopend of op de fiets naar school, werk of winkel te gaan. Zoeken welke sport bij u past? Doe de Sportwijzer en zoek sportclubs bij u in de buurt.

Over de kaart

Deze kaart is ontwikkeld door de Atlas Leefomgeving. De gegevens zijn afkomstig van het Mulier Instituut uit de kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving. Dit is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen.

De kernindicator is opgebouwd uit zes elementen die zelf weer bestaan uit meerdere categorieën. Per element wordt een score berekend op een vijfpuntschaal. Het gemiddelde van deze zes scores levert de score voor de Beweegvriendelijke Omgeving op.

De elementen zijn:

- Publieke sportaccommodaties (o.a. aantal sporthallen, voetbalaccommodaties)

- Sport- en speelplekken (o.a. aantal Cruyff Courts, skateparken, speeltuinen)

- Sport- speel- en beweegruimte (o.a. parken, water geschikt voor recreatief gebruik, volkstuinen uitgedrukt in hectare)

- Routes (o.a. fiets- en wandelpaden uitgedrukt in meter)

- Buitengebied (o.a. bos, heide, zand uitgedrukt in hectare)

- Nabijheid van voorzieningen (o.a. gemiddelde afstand tot supermarkt en school)

Meer informatie en kaarten van de afzonderlijke scores zijn beschikbaar op Sportopdekaart.

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met het Mulier Instituut en is voor het laatst bewerkt op 01-12-2018.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Mulier Instituut. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.