Op de kaart is te zien welke buurten mogelijk extra kwetsbaar zijn voor de risico’s van klimaatverandering. Hoe groener een buurt op de kaart, hoe hoger het risico.

In een kwetsbare buurt is de winst om klimaatadaptatie maatregelen te nemen het hoogst. In de grote steden van de Randstad en in zuidoost Nederland zijn de meest kwetsbare buurten voor klimaatrisico’s te vinden.

De kaart bestaat uit een combinatie van drie kaarten;

  • Klimaatrisico: informatie over hittestress en wateroverlast laat zien welke wijken een hoog klimaatrisico hebben.
  • Kwetsbaarheid: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-data over ouderen, eenzaamheid en beweeglijkheid, laat zien in welke wijken relatief veel kwetsbare ouderen wonen. Zij hebben vaak een zwakke gezondheid en kunnen zich niet weren tegen klimaatrisico’s.
  • Leefbaarheid: de Leefbaarometer laat zien welke wijken in verhouding een slechte leefbaarheid hebben. Dit gaat vaak samen met lage inkomens. Mensen met een laag inkomen hebben niet het geld om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Door deze kaarten te combineren zie je makkelijk welke buurten extra kwetsbaar zijn voor klimaatrisico’s. Juist hier zijn veel mogelijkheden om de buurt te verduurzamen en de bewoners te beschermen tegen klimaatverandering.

Wie heeft de kaart van kwetsbare buurten voor klimaatrisico’s gemaakt?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte deze kaart voor het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) in 2021. Meer informatie over de kaart is te vinden in het rapport.

Wil je de gegevens van kwetsbare buurten voor klimaatrisico’s gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 17-06-2021.