Op de kaart ziet u de ligging van de tankzuil van de LPG tankstations. Het Register externe veiligheid wordt nu gevuld met data, dus mogelijk zijn nog niet alle tankzuilen in de kaart te zien.

10-6 contouren

De omvang van de contouren rondom LPG tankstations worden bepaald door de (jaarlijkse) doorzet. Deze contouren worden gemeten vanaf het vulpunt van de LPG opslagtank, de bovengrondse leidingen, de opslagtank zelf en de tankzuil. De omvang van de contouren is terug te vinden in paragraaf 4.35 van het BAL. Dit zijn vaste afstanden. Binnen deze contouren mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn.

De meest bepalende contour ligt rondom het vulpunt van de LPG opslagtank. Wanneer er nog sprake is van een bovengrondse tank zal de contour van 120 meter rondom deze tank het meest bepalend zijn. 

Aandachtsgebieden

Rondom een LPG tankstation ligt een aandachtsgebied voor brand en explosie. Deze volgen uit bijlage 7 van het BKL. Het bevoegd gezag moet binnen deze aandachtsgebieden rekening houden met mogelijke calamiteiten bij de inrichting van dat gebied. Daarnaast ligt er een 10-6 contour rondom een LPG tankstation. Binnen deze 10-6 contour mogen geen kwetsbare objecten liggen.

Wie maakt deze kaart?

De kaart is gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data zijn door gemeenten aangeleverd bij het Register externe veiligheidsrisico’s

Gemeenten die hun data nog niet hebben vrijgegeven, zijn op deze kaart grijs gemaakt. 

Wil je de gegevens van de ligging van LPG-tankstations gebruiken?

- Je kunt de kaart hier (PM) downloaden (xx MB) en dan openen met software voor kaarten. 

- Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen. 

Meer weten

Kijk voor meer informatie over gevaarlijke stoffen op de Atlas-pagina "Meer weten-gevaarlijke stoffen". Wanneer u wilt weten wat u moet doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen kijkt u dan op www.crisis.nl

 Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op xx-xx-2021.