Op deze kaart ziet u de maximum snelheid (in km/uur), die op de rijkswegen in Nederland is toegestaan. De kaart laat de situatie voor 2019 zien.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijkswaterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.