In 2017 zijn we gestart met het opzetten van het thema bouw. We willen hiermee aansluiten bij de naamgeving van de thema's die in het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) gaan worden gebruikt. In 2017 is onze eerste themagroep bijeenkomst geweest. Hier hebben we rond de tafel gezeten met experts op het gebied van binnenmilieu en invloed van gebouwen op de omgeving (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en TNO).

Onze oude thema's asbest en natte koeltorens hebben een plekje gekregen onder het thema bouw en nadere subthema's worden in 2018 uitgewerkt.

Asbest

De teksten van subthema asbest zijn geüpdatet door Rijkswaterstaat en RIVM. Tot voor kort boden we een subpagina aan die over de asbestproblematiek in scholen ging, maar dat onderdeel is samengevoegd met de rest van de informatie. Dat komt het overzicht ten goede. Geheel nieuw zijn de teksten over het voorgenomen verbod op asbestdaken en de asbestwegen en –erven.  De verwachting is dat begin 2018 een update van de asbestscholenkaart in de Atlas komt.

Natte koeltorens

Ook in 2018 blijven we aandacht besteden aan de meldingstool van de natte koeltorens en sporen we mensen aan de koeltorens te melden. In 2017 was dit een groot succes en zijn vele meldingen goed- en afgekeurd door het bevoegd gezag. Ook de achtergrondinformatie op onze meer weten pagina's wordt zeer binnenkort geupdate en gecontroleerd door RIVM en Rijkswaterstaat.

Heeft u ideeën over het thema bouw in relatie tot gezondheid? Vul dan vooral ons contactformulier in en denk mee!