Het thema Geluid wordt gevuld in samenwerking met de geluidsspecialist van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hij heeft contacten met alle bronhouders van de data in de Atlas Leefomgeving. Hierbij valt te denken aan Prorail, Rijkswaterstaat en een aantal provincies. De ontwikkelde teksten worden daarnaast voorgelegd aan diverse deskundigen op het terrein van geluid, verkeer en luchtvaart.

In 2017 zijn we er in geslaagd de END-kaarten voor de rijksbronnen in de Atlas op te nemen. Dit zijn in totaal 5 kaarten.

  • Geluid wegverkeer rijkswegen 2016 (Lden)
  • Nachtelijk geluid wegverkeer rijkswegen 2016 (Lnight)
  • Geluid treinverkeer 2016 (Lden)
  • Nachtelijk geluid treinverkeer 2016 (Lnight)
  • Geluid vliegverkeer 2016 (Lden) Schiphol

Jaarplanning 2018 voor geluid

We gaan een themagroep geluid samenstellen die een aanzienlijk deel van het geluidsspectrum bevat. Deze groep gaat ons mede-adviseren over op te nemen kaartmateriaal en tekstuele informatie. Eind 2018 willen wij alle teksten hebben geactualiseerd en waar mogelijk nieuw kaartmateriaal in de Atlas hebben geplaatst.

Bekijk de Meer Weten pagina's van Geluid: