In 2018 zal worden gekeken welke thema's onder Gezondheid nog moeten blijven bestaan en welke moeten worden toegevoegd. Dit gaat in nauwe samenwerking met de experts bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook gaan we kijken in hoeverre het thema gezondheid meer kan aansluiten bij andere Atlas website, zoals de Gezondontwerpwijzer en Gezondeleefomgeving.nl

Wilt u meedenken? Vul dan het contactformulier in.

Bekijk de Meer Weten pagina's van Gezondheid: