Het thema Lucht is een thema dat wordt getrokken door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Samen met de wetenschappers van het RIVM die expert zijn op dit gebied wordt de (kaart)informatie actueel gehouden.  Begin 2018 hebben we de nieuwe jaargemiddelde kaarten van fijnstof (PM2,5), fijnstof (PM10), stikstofdioxide en roet over 2016 in de Atlas geplaatst. Alle Meer Weten pagina's met teksten over luchtverontreinigende stoffen worden door diverse wetenschappers bij het RIVM gecontroleerd.

Dit jaar willen we aandacht besteden aan de ontwikkelingen rond samen meten aan luchtkwaliteit. Ook op het gebied van allergie- en hooikoorts verwachten we nieuwe informatie. Voor de zomer gaan we een themagroep bijeen roepen met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en burgers die de luchtkwaliteit meten. Heeft u ideeën voor de verdere update van het thema Lucht in de Atlas?  En wilt u de themagroepbijeenkomst bijwonen? Neem contact met ons op.

Bekijk de Meer Weten pagina's van Lucht: