Het thema natuur komt voort uit het oude thema groen en is in 2017 uitgebreid met nieuwe subthema's. Het thema is opgedeeld in Agrarische natuur, Stedelijke natuur, Groene leefomgeving, Natuurgebieden en natuur in het algemeen.

Vanaf de zomer gaan we weer met het thema aan de slag en de themagroep bijeen brengen. Heeft u interesse in de combinatie natuur en gezondheid en wilt u meedenken over nieuw kaartmateriaal? Neem contact met ons op.