Het thema ruimte is een belangrijk thema in de ontwikkeling van de informatiehuizen rondom de omgevingswet. De Atlas Leefomgeving vindt het belangrijk om aansluiting te vinden bij de informatiehuizen. In 2017 zijn we begonnen met het uitbreiden van het thema Ruimte en hebben we de eerste themagroep bijeenkomst gehad waar onder andere Rijkswaterstaat, CROW en Platform 31 aanwezig waren. Met de input van de themagroep gaan we dit jaar verder om invulling te geven aan het thema ruimte met een aantal nieuwe subthema's.


Bekijk de huidige Meer Weten pagina van Ruimte.