Het thema veiligheid is in 2017 breed opgepakt. De themagroep die is opgezet bestaat onder andere uit professionals van de Risicokaart, het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het ministerie van IenW, een omgevingsdienst en de IOV. Alle Meerweten-teksten zijn nagekeken, geactualiseerd en opnieuw ingedeeld, er zijn veel nieuwe contacten gelegd en er zitten nieuwe kaarten in het vat. De eerstverwachte kaarten zijn van het KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Als  die kaarten begin 2018 verschijnen, zullen we dat uiteraard melden.

Het thema overstromingen is verplaatst van het thema veiligheid naar het thema water. De twee nieuwe overstromingskaarten staan in de kaartviewer zowel bij veiligheid als bij water. Het gaat om de volgende kaarten:

Jaarplanning 2018 voor Veiligheid

We blijven op zoek naar bruikbare kaarten voor iedereen. Er lopen meerdere ideeën die binnen dit thema passen. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben, leest u het in de Atlas!

Bekijk de Meer Weten pagina's over Veiligheid: