Meedoen

Thema's

De Atlas Leefomgeving behandelt een breed scala aan thema's. Hieronder staan er 12 uitgebeeld. Dit zijn ze nog niet allemaal. Bouw, recreatie en emissieregistratie krijgen nog een icoontje in het schema. Ook het nieuwe Atlasthema 'klimaat' gaat in 2018 toegevoegd worden.

Het Atlasteam heeft als doel alle informatie rondom de thema's zo actueel en logisch mogelijk te presenteren. Om die reden heeft de Atlas themagroepen in het leven geroepen. Themagroepen bestaan uit experts uit het veld rondom een thema. Deze experts zijn ook vaak (toekomstige) bronhouders van kaartmateriaal in de Atlas. Door nauw contact met de themagroep te houden zorgen we dat onze kaarten en achtergrondinformatie actueel en accuraat zijn.

In 2018 gaan we gestaag verder met het verbeteren van deze Atlas. We organiseren diverse bijeenkomsten, kijken naar verwante thema's zoals Inspire en gebiedsindelingen en onderzoeken middels het gebruikerspanel hoe we nog beter kunnen aansluiten bij onze gebruikers. Daarnaast blijven we op de hoogte van alle ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de informatieproducten die in de Informatiehuizen tot stand komen.

Denkt u dat u een bijdrage kan leveren aan een themagroep of heeft u kaartmateriaal die past bij onze thema's? Klik op het plaatje van het thema voor meer informatie.

BODEM   BOUW   CULTUREEL ERFGOED   GELUID
GEZONDHEID   NATUUR   LICHT   LUCHT
RECREATIE   RUIMTE   VEILIGHEID   WATER

 

Het Atlas Portaal is continu in beweging. Het Atlas Portaal is de ict-omgeving waar verschillende websites met onze kaartenbibliotheek op draaien; de Atlas Leefomgeving, de Atlas Natuurlijk Kapitaal, de Nationale Energie Atlas en de diverse samenwerkingsruimtes. Het Atlas Portaal is niet alleen wat een gebruiker ziet wanneer hij/zij de website bezoekt, maar is ook de achterliggende functionaliteiten, zoals een omgeving waar een bronhouder (eigenaar van een kaart) zijn/haar kaart kan toevoegen aan onze kaartenbibliotheek. Ook de Atlas gaat mee met nieuwe ontwikkelingen in de geo-ict-wereld en hiervoor zijn regelmatig functionele aanpassingen nodig aan de ict-omgeving. Wij houden u graag op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Nieuwe kaartviewer

Op de Atlas lustrumconferentie van 18 mei 2017 is de nieuwe kaartviewer live gegaan. Wat is er allemaal vernieuwd? Allereerst is de viewer in een modern jasje gegoten qua look and feel passend bij het jaar 2017, daarnaast is het kiezen van kaarten intuïtiever voor de gebruiker. Kijkt u met een tablet naar de kaartenbibliotheek? U zult zien dat met de nieuwe viewer alles kan wat u verwacht van een kaart op een tablet. Heeft u vragen of suggesties die u wilt delen met ons team? Neem contact op via ons contactformulier.

Kaartbeeld downloaden

Het is mogelijk om het kaartbeeld waarin u aan het werken bent rechtstreeks te downloaden als een figuur. Hiermee biedt Atlas Leefomgeving de mogelijkheid om kaartbeelden eenvoudig in een (beleids)rapportage toe te voegen. Met één druk op de knop krijgt u een overzicht van welke kaarten zijn geselecteerd en de bijbehorende legenda's en informatie.

Samenwerkingsruimte

Binnen de Atlas Leefomgeving is het mogelijk gebruik te maken van een samenwerkingsruimte, ook wel 'Social Office' of 'Community of Practice' genoemd. In die ruimte kan worden samengewerkt met een groep mensen rond een bepaald thema of gebied. Een samenwerkingsruimte kan voor iedereen toegankelijk of besloten zijn en biedt mogelijkheden om documenten uit te wisselen, kaarten te bekijken en te combineren. Het is een plaats om informatie te vinden, te delen, vast te leggen en te verzamelen.

Een samenwerkingsruimte faciliteert groepen om samen te werken en op een eenvoudige en transparante wijze informatie te delen in een (besloten) omgeving. Binnen de Atlas Leefomgeving bestaan al diverse samenwerkingsruimtes. Zo is er een samenwerking die zich bezig houdt met Ruimte voor gezondheid en een plek waar de Atlas samenkomt met onderwijsinstellingen. Door in te loggen op de Atlas komt u in de Mijn Atlas omgeving waar u kunt deelnemen aan de samenwerkingsruimtes.

Mijn Atlas

De Atlas Leefomgeving heeft een persoonlijke omgeving waar u komt door een account aan te maken onder de aanmeldknop. Na het verkrijgen van een account kunt u op uw eigen Atlas omgeving lezen wat er zoal speelt binnen het Atlas project en kunt u alle samenwerkingsruimtes vinden en u hiervoor aanmelden. Ook kunt u in de viewer locatiegegevens opslaan om die een volgende keer weer gemakkelijk terug te halen.

Lustrumconferentie 18 mei 2017

Een sfeerimpressie van onze Lustrumconferentie op 18 mei 2017.

Waterinfodag 30 maart 2017

De Atlas Leefomgeving was aanwezig op de Waterinfodag op 30 maart 2017. Bekijk in het filmpje wat de Atlas heeft bijgedragen aan deze dag.

Atlas werkconferentie

Op de werkconferentie van de Atlas Leefomgeving op 31 maart 2016 hebben Youth reporters een videoverslag gemaakt van de dag. Alice Korsch, panellid van de Young Professionals Brabant, bezocht deze werkconferentie namens BrabantAdvies. Zij stelde de deelnemers van de werkconferentie twee voor haar cruciale vragen: wat houdt de Atlas Leefomgeving eigenlijk in, en wat kunnen wij als jongeren hier mee doen?

Atlas inspiratiedag

Tijdens de inspiratiedag voor de Atlas van de Leefomgeving geven de studenten van GeoMedia&Design (van de HAS) hun visie op de toekomst voor de Atlas. Ze brengen frisse ideeën over hologrammen en apps over het voetlicht. Bekijk hun pitches! Dit was op 11 november 2015.

Hacking for Sustainability 

De Atlas Leefomgeving probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van gebruikers. In 2016 is hier aan gewerkt door Hacking for Sustainability.

#hackingforsustainability is een app-competitie met data uit de Atlas Natuurlijk Kapitaal en de Atlas Leefomgeving. Voor deze app is een hele community opgezet. Het project wordt uitgevoerd door Open State Foundation in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Provincie Zuid Holland is partner en stelt voor het project data beschikbaar.