Werelderfgoederen zijn culturele of natuurlijke monumenten die mondiaal gezien onvervangbaar en uitzonderlijk zijn. En zo belangrijk voor de wereldgemeenschap dat we ze veilig aan de toekomstige generaties willen doorgeven.

Bekende werelderfgoederen zijn de piramides van Gizeh in Egypte, de Chinese Muur, het Great Barrier Reef in Australië, het Serengeti Park in Tanzania, Machu Picchu in Peru of de Grand Canyon in de Verenigde Staten.

Tot de werelderfgoederen horen in Nederland onder meer de Grachtengordel in Amsterdam en de Molens in Kinderdijk.

auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                       laatst bewerkt 29 juli 2014

Betekenis plaats op Werelderfgoedlijst

Op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan betekent een internationaal teken van waardering, een soort Michelinster voor natuurlijk en cultureel erfgoed. En een land kan zich erop voor laten staan. Dat is goed voor toerisme en economie.
Maar het schept ook verplichtingen. Staat een monument of gebied op de Werelderfgoedlijst van UNESCO? Dan zijn landen verplicht dit erfgoed voor de toekomst in stand te houden. Zo moet een land elke zes jaar aan het Werelderfgoedcomité van UNESCO doorgeven wat het heeft gedaan om het Werelderfgoedverdrag goed uit te voeren.

Van elk erfgoed moet doorgegeven worden:

 • in wat voor staat van onderhoud het werelderfgoed verkeert;
 • wat het land heeft gedaan om de bijzondere universele waarde te behouden.

De Werelderfgoedlijst kent nu 962 monumenten.

Nederlands werelderfgoed

De Nederlandse werelderfgoederen zeggen iets over Nederland en onze plek in de wereld. Het Nederlands werelderfgoed is in drie thema's in te delen:

 • Nederland Waterland;
 • Nederland als burgersamenleving;
 • Nederland als ontworpen land.

auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                       laatst bewerkt 29 juli 2014

Verantwoordelijk voor beleid

Verantwoordelijk voor het culturele werelderfgoed in Nederland is de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het natuurlijke werelderfgoed valt onder de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Samen bepalen ze het Nederlandse werelderfgoedbeleid.

Betrokkenen Nederlands werelderfgoed

 • de beheerders van de monumenten;
 • Stichting Werelderfgoed.nl;
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
 • Nationale UNESCO Commissie.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert het werelderfgoedbeleid uit door:

 • het opstellen van voorbereidingsdossiers en coördineren van beheersplannen;
 • samen te werken met de beheerders;
 • samen met de Stichting Werelderfgoed.nl het publiek te informeren;
 • contact te houden met het UNESCO Werelderfgoedcentrum in Parijs.

auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                       laatst bewerkt 29 juli 2014