Op de kaart zie je de geschatte, opeengestapelde invloed van geluid en luchtkwaliteit op de gezondheid over het jaar 2020. Het milieugezondheidsrisico (MGR) geeft in procenten aan hoeveel van de totale ziektelast door omgevingsgeluid en luchtvervuiling komt.

Randstad hoog milieugezondheidsrisico

Op de kaart zie je dat het milieugezondheidsrisico hoog is in de Randstad en laag in het noorden. In de Randstad loop je dus meer kans om ziek te worden door milieufactoren dan in Groningen of Drenthe. Dat komt door fijnstof, stikstofdioxide, geluid van weg-, trein- en vliegverkeer en geluid van industrie. Hoe minder luchtvervuiling en omgevingsgeluid, hoe lager het risico.

Wie heeft de MGR-kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) om indicatoren te ontwikkelen voor het maken van beleid.

Wil je de gegevens van de MGR-kaart gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart.

Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 23-09-2022.