U ziet de Natura2000 gebieden in Nordrhein-Westfalen (habitatrichtlijn en vogelrichtlijn).