Nieuwe huisstijl

De Atlas Leefomgeving is van ‘look' verschoten. De hoofdkleur blauw is behouden, maar de nieuwe opmaak is rustiger en overzichtelijker. Wie vaker overheidssites bezoekt, ziet dat de nieuwe stijl meer in lijn is met de huisstijl van de Rijksoverheid.

Frisse voorpagina

Het meest in het oog springend zijn de vernieuwingen op de voorpagina van de Atlas. De frisse foto's worden gevolgd door een openingstekst over de website en vervolgens door Nieuwsberichten. Dat is belangrijk. In die nieuwsberichten kunnen we u snel op de hoogte stellen van ontwikkelingen in en rondom de Atlas. Zoals recent geplaatste kaarten, aankomende bijeenkomsten, interessante zaken betreffende de Omgevingswet. Deze nieuwsberichten worden aan de rechterzijde geflankeerd door uitgelichte thema's. Daar zijn directe links naar actuele kaarten te vinden.

Thema's onder meer weten

Niet alleen heeft de Atlas Leefomgeving nu een duidelijke ‘look and feel' van een overheidssite, ook vormen we nu een fraaie eenheid met een van onze subsites: Atlas Natuurlijk Kapitaal. Ook bij ons zijn alle afzonderlijke onderwerpen nu geordend in een lijst te bekijken. Deze hoofdpagina heet nog altijd Meer Weten en we hopen uiteraard dat bezoekers met de nieuwe opmaak gemakkelijker op de gewenste plek komen. De afzonderlijke Meer Weten-pagina's zijn nog steeds voorzien van een heleboel aan het onderwerp gerelateerde links. Kortom, u kunt nog steeds de thema's oppervlakkig of zeer vergaand uitdiepen.

Complex of simpel?

Op de Atlas is een enorme hoeveelheid informatie te vinden. Voor iedereen. Het gaat om kaarten en uitleg over een veelheid aan thema's die allemaal met onze leefomgeving te maken hebben. Door de huidige styling verwachten we dat de bezoeker gemakkelijker zijn of haar weg vindt. Nog een laatste noot: aan vernieuwingen van de kaartviewer wordt momenteel hard gewerkt. Suggesties voor verbeteringen zijn nog altijd welkom. Wordt vervolgd dus.