Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI te Amsterdam. Meld u nu aan!

01-01-2018 | 12:19

Foto bij Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april as. organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI Amsterdam. We zoeken dit jaar de verbinding met de duurzame gebouwde omgeving om samen te Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving. Onze websites Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Nationale EnergieAtlas, Gids Gezonde leefomgeving en de Gezond OntwerpWijzer bieden allen informatie en handelingsperspectieven om de leefomgeving groen en gezond in te richten.

Komt u ook?

Dat vinden wij leuk! De werkconferentie start met een plenaire sessie. Daarna kunt u meedoen aan vier workshopsessies van elk 45 minuten. Daarbuiten is voldoende tijd voor netwerkmogelijkheden. Natuurlijk kunt u als bezoeker van de Atlas Werkconferentie ook de hele dag de beurs van Building Holland bezoeken. Meld u gratis aan via de website van Duurzaam Gebouwd.


Workshopsessies

Tijdens de inloop kunt u een keuze maken welke workshopsessie u wilt bijwonen. De workshopsessies zijn in verschillende thema's onderverdeeld:

 • A: Atlassen, de gebruiker centraal
 • B: Atlassen in de praktijk
 • C: Groene en gezonde leefomgeving I
 • D: Groene en gezonde leefomgeving II
 • E: Circulaire economie en duurzaam bouwen
 • F: Circulaire economie
   

Programma
 

8:45-9:45
 
Ontvangst, registratie en workshopkeuze
 
9:45-10:35
 
Plenair welkom en start van de werkconferentie
 
  Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam vertelt over A'dam en A'dam Havenstad - het deel van het havengebied binnen de ring A10 dat wordt ontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied waarin tot 70.000 nieuwe woningen en 50.000 arbeidsplaatsen komen - en de stevige keuzes die gemaakt zijn rond gezondheid bij de inrichting van het Havengebied.

Bent u ook benieuwd naar de stand van zaken rond de informatieproducten in het DSO? Zeer recent is de definitiefase afgerond van het project Informatieproducten / Informatiehuizen en de projectleider Ruben Busink neemt u mee in de eindresultaten van deze fase. Het zijn de bouwstenen waarmee vorm kan worden gegeven aan de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie: van denken naar doen. Een eerste set van negentien informatieproducten is geprioriteerd en ligt thans voor ter besluitvorming. Ruben neemt ons mee in de inhoud, het proces en de kansen voor samenwerking met de Atlas.

Work-in-Progress: enkele nieuwe kaarten/producten in de Atlassen, zoals:
 • Tilly Fast van Fast Advies met enkele geactualiseerde GES-kaarten van Utrecht, volgens het nieuwe GES-handboek;
 • Anne-Marie Bor van Next Green met de Groene Dakenkaarten;
 • en nog veel meer
   
10:35-10:55   
 
Wissel/Koffie- en theepauze
 
10:55-11:40
 
WORKSHOPRONDE 1 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Digibeten bestaan niet en mensen zijn niet rationeel
Victor Zuydweg / ICTU
 
  B: Workshop met presentatie over DSO en discussie rond informatie producten
Ruben Busink / Rjikswaterstaat
 
  C: Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? Hoe kunnen wij die waarden meenemen in een ruimtelijk ontwerp?
Sandra Boekhold / RIVM, Jacco Schuurkamp / gemeente Den Haag, Stefan Verbunt / RVO en Hans Dekker / HD Landschapsarchitectuur
 
  D: Gezonde stad, gezonde en duurzame mobiliteit en erfgoed
Harry Boeschoten / Staatsbosbeheer en Karin van Hoof / Provincie Noord-Holland
 
  E: Het Ambitieweb: een hulpmiddel voor maatschappelijke meerwaarde
Henriette Stoop / Rijkswaterstaat
 
 
F: Circulair economiespel: Samen rijk (vormt een geheel met workshopronde 2)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
11:40-11:50
 
Wissel
 
11:50-12:35
 
WORKSHOPRONDE 2 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Ontwerp de nieuwe Atlas
Miranda Mesman / RIVM en Rianne Dobbelsteen / IenW
 
  B: Gids Gezonde Leefomgeving en Gezond Ontwerp Wijzer
Hanneke Kruize en Brigit Staatsen / RIVM
 
  C: De Levende Tuin, een integrale benadering voor mens, klimaat, natuur en economie
Kim van der Leest / Branchevereniging VHG
 
  D: Gezondheid in de gebouwde omgeving
Rob van Strien en Imke van Moorselaar / GGD Amsterdam
 
  E: Wonen als service
Peter de Wijs en Philip Verbiest / Avans Hogeschool Breda
 
  F: Circulair economiespel: Samen rijk (vervolg van workshopronde 1)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
12:35-13:30
 
Lunch
 
13:30-14:15
 
WORKSHOPRONDE 3 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Atlas: standaard onderscheiden? 
Joost Bakker, Cindy Vros / RIVM en Arno de Bruijn / Rijkswaterstaat
 
  B: Luchtkwaliteit - Samen meten en open data
Marita Voogt en Benno Jimmink / RIVM en Michael Ameling / DCMR
 
  C: De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving
Kimberly Linde en Ilse Storm / RIVM
 
  D: Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland
Arjan Harbers en Wendy Vercruijsse  / Planbureau voor de Leefomgeving
 
  E: Klimaatmonitor
Gert Nijsink / Rijkswaterstaat
 
  F: Gender en e-waste                     
Chantal van den Bossche / WECF    
 
  F: De reis van plastic en hoe dat ons leven beïnvloedt
Manon Zwart / RIVM
 
14:15-14:45
 
Wissel/koffie- en theepauze
 
14:45-15:30
 
WORKSHOPRONDE 4 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Klimaatonderlegger: gelaagde klimaatbenadering van onderop 
Thomas Jansen / De Gruyter
 
  B: Van data naar inzicht naar handelen - Kansen voor (de Atlas) Natuurlijk Kapitaal 
Nick Naus / Geodan, Laura van Heeswijk / Provincie Overijssel en Tom Kools / Natuurverdubbelaars
 
  C: The next generation Atlas: klaar voor een nieuwe generatie gebruikers 
Victor van Katwijk / Geodan en Ruben Zijlmans / FLO Legal
 
  D: Meervoudige waarde met groene daken
Anne-Marie Bor / Green Deal Groene Daken en Waternet en Next Green en Kasper Spaan / Green Deal Groene Daken, Waternet en Next Green
 
  E: Timmer mee aan een nieuw programma praktijkonderzoek voor circulair en biobased bouwen
Jan Jurriëns en Karen Janssen / AVANS Hogeschool Breda
 
  F: Inventarisatie astbestdaken en groene daken
Mathijs van Til / Readaar
 
15:30 Netwerkborrel en muziek

N.B. Het programma is gereed, maar er zijn nog wijzigingen mogelijk. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze werkconferentie? Neem dan contact op met Hans Neele via hans.neele@rws.nl.Dinsdag 17 april, 08.45-17.00 uur, RAI te Amsterdam; niet te missen!

Volg ons op: @AtlasLO, @Atlas_NK en @nlenergieatlas: #atlas17april

 


Knallend het nieuwe jaar in?

Elk jaar met Oud & Nieuw steken we in Nederland een hoop vuurwerk af om het nieuwe jaar in te luiden. Wat laten we eigenlijk zo massaal ontploffen en hoe schadelijk is dat voor ons en onze lucht?

27-12-2018 | 14:34

Foto bij Knallend het nieuwe jaar in?

Knalvuurwerk, zoals rotjes, is nauwelijks schadelijk en bestaat vooral uit buskruit. Siervuurwerk bevat daarnaast ook zware metalen die zorgen voor kleur- en geluidseffecten en geven daardoor meer schadelijke uitstoot dan knalvuurwerk. Illegaal vuurwerk is de grootste boosdoener voor het milieu vanwege de zeer schadelijke stoffen cadmium en perchloraat. De komende jaarwisseling gaan zeker 12 grote gemeenten experimenteren met vuurwerkvrije zones rondom kinderboerderijen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en scholen, aldus een inventarisatie van de Volkskrant in de 44 grootste gemeenten. Volgens Milieu Centraal kun je ook zelf mee helpen de milieulast van vuurwerk te beperken: namelijk door illegaal vuurwerk te vermijden, bij voorkeur knalvuurwerk gebruiken en afval dat overblijft na het afsteken van vuurwerk zo snel mogelijk op te ruimen, zodat schadelijke stoffen niet in het milieu komen.  

Luchtvervuiling

Het afsteken van vuurwerk zorgt voor luchtvervuiling, doordat er in korte tijd een forse hoeveelheid fijnstof in de lucht komt. In het eerste uur van de jaarwisseling van 2017 op 2018 lieten stedelijke meetpunten een sterk verhoogde concentratiewaarde van fijnstof zien, blijkt uit metingen van het Luchtmeetnet. Het goede nieuws is dat de nieuwjaarspiek in fijnstof in 2018 de op een na laagste in de historische reeks over de jaren 1994-2018 was. Op de video Concentratie fijnstof rond de jaarwisseling van 2017-2018 kun je de actuele fijnstofconcentratie tijdens de jaarwisseling van 2017 op 2018 van uur tot uur volgen. De verschillen per jaar zijn gerelateerd aan de weersomstandigheden. Bij een zwakke wind is er door een geringe verspreiding een hoge concentratie en bij een sterke wind een sterke verspreiding, die zorgt voor een lagere concentratie. Bij neerslag slaat een substantieel deel van de fijnstof neer en blijft vuurwerksmog uit.

Effecten piekbelasting op gezondheid

Wat zijn nu de consequenties van deze piekbelasting van fijnstof tijdens de jaarwisseling voor de gezondheid? Bekend is dat fijnstof in kleine hoeveelheden schadelijk is voor mensen die last van hun luchtwegen hebben. Zij kunnen beter binnen blijven bij hoge concentraties aan fijnstof. Joost Wesseling, onderzoeker luchtkwaliteit bij het RIVM, stelt in Bionieuws dat er nooit kwantificeerbare effecten op de gezondheid zijn gemeten. Dit komt volgens de onderzoeker omdat het vaak gaat om kortstondige belasting: binnen een paar uur is de hoeveelheid fijnstof in de lucht weer op een lager niveau.

Dat verklaart ook waarom de bijdrage van vuurwerk aan het jaartotaal van de fijnstofemissie gering blijft. Wel neemt het relatieve aandeel aan fijnstofemissies toe. In 1990 was de bijdrage aan emissies nog ongeveer 0,1%, maar dat gaat de laatste jaren richting de 1%. Dit komt door de toename van het afgestoken consumentenvuurwerk sinds 1990 (1990: 5,1 miljoen kilo en 2016: 16,4 miljoen kilo).

Volg het zelf!

Voor de derde keer gaat het RIVM ook deze jaarwisseling samen met burgerwetenschappers in het Vuurwerkexperiment 2018-2019 het effect van vuurwerk op de luchtkwaliteit meten. Dit jaar niet elk uur, maar de fijnstofdata van ruim 200 stofsensoren worden dit jaar om de 5 tot 10 minuten opnieuw weergegeven. Zo monitort het RIVM de gevolgen van het afsteken van vuurwerk nauwkeuriger dan met de eerder gebruikte schaal. Met de champagne nog in uw hand kunt u straks dus precies volgen wat het vuurwerk met de luchtkwaliteit doet. Ook op de Atlas Leefomgeving kunt u de uurlijkse actuele fijnstofconcentratie bekijken, en de invloed van vuurwerk hierop.

Meer weten?

Op deze website is veel meer informatie te vinden. Ga bijvoorbeeld naar onze achtergrondpagina's over luchtkwaliteit, fijnstof en stikstofdioxide. Of bekijk, naast de actuele kaart voor fijnstof PM10, de jaargemiddelden van fijnstof.