Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI te Amsterdam. Meld u nu aan!

01-01-2018 | 12:19

Foto bij Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april as. organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI Amsterdam. We zoeken dit jaar de verbinding met de duurzame gebouwde omgeving om samen te Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving. Onze websites Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Nationale EnergieAtlas, Gids Gezonde leefomgeving en de Gezond OntwerpWijzer bieden allen informatie en handelingsperspectieven om de leefomgeving groen en gezond in te richten.

Komt u ook?

Dat vinden wij leuk! De werkconferentie start met een plenaire sessie. Daarna kunt u meedoen aan vier workshopsessies van elk 45 minuten. Daarbuiten is voldoende tijd voor netwerkmogelijkheden. Natuurlijk kunt u als bezoeker van de Atlas Werkconferentie ook de hele dag de beurs van Building Holland bezoeken. Meld u gratis aan via de website van Duurzaam Gebouwd.


Workshopsessies

Tijdens de inloop kunt u een keuze maken welke workshopsessie u wilt bijwonen. De workshopsessies zijn in verschillende thema's onderverdeeld:

 • A: Atlassen, de gebruiker centraal
 • B: Atlassen in de praktijk
 • C: Groene en gezonde leefomgeving I
 • D: Groene en gezonde leefomgeving II
 • E: Circulaire economie en duurzaam bouwen
 • F: Circulaire economie
   

Programma
 

8:45-9:45
 
Ontvangst, registratie en workshopkeuze
 
9:45-10:35
 
Plenair welkom en start van de werkconferentie
 
  Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam vertelt over A'dam en A'dam Havenstad - het deel van het havengebied binnen de ring A10 dat wordt ontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied waarin tot 70.000 nieuwe woningen en 50.000 arbeidsplaatsen komen - en de stevige keuzes die gemaakt zijn rond gezondheid bij de inrichting van het Havengebied.

Bent u ook benieuwd naar de stand van zaken rond de informatieproducten in het DSO? Zeer recent is de definitiefase afgerond van het project Informatieproducten / Informatiehuizen en de projectleider Ruben Busink neemt u mee in de eindresultaten van deze fase. Het zijn de bouwstenen waarmee vorm kan worden gegeven aan de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie: van denken naar doen. Een eerste set van negentien informatieproducten is geprioriteerd en ligt thans voor ter besluitvorming. Ruben neemt ons mee in de inhoud, het proces en de kansen voor samenwerking met de Atlas.

Work-in-Progress: enkele nieuwe kaarten/producten in de Atlassen, zoals:
 • Tilly Fast van Fast Advies met enkele geactualiseerde GES-kaarten van Utrecht, volgens het nieuwe GES-handboek;
 • Anne-Marie Bor van Next Green met de Groene Dakenkaarten;
 • en nog veel meer
   
10:35-10:55   
 
Wissel/Koffie- en theepauze
 
10:55-11:40
 
WORKSHOPRONDE 1 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Digibeten bestaan niet en mensen zijn niet rationeel
Victor Zuydweg / ICTU
 
  B: Workshop met presentatie over DSO en discussie rond informatie producten
Ruben Busink / Rjikswaterstaat
 
  C: Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? Hoe kunnen wij die waarden meenemen in een ruimtelijk ontwerp?
Sandra Boekhold / RIVM, Jacco Schuurkamp / gemeente Den Haag, Stefan Verbunt / RVO en Hans Dekker / HD Landschapsarchitectuur
 
  D: Gezonde stad, gezonde en duurzame mobiliteit en erfgoed
Harry Boeschoten / Staatsbosbeheer en Karin van Hoof / Provincie Noord-Holland
 
  E: Het Ambitieweb: een hulpmiddel voor maatschappelijke meerwaarde
Henriette Stoop / Rijkswaterstaat
 
 
F: Circulair economiespel: Samen rijk (vormt een geheel met workshopronde 2)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
11:40-11:50
 
Wissel
 
11:50-12:35
 
WORKSHOPRONDE 2 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Ontwerp de nieuwe Atlas
Miranda Mesman / RIVM en Rianne Dobbelsteen / IenW
 
  B: Gids Gezonde Leefomgeving en Gezond Ontwerp Wijzer
Hanneke Kruize en Brigit Staatsen / RIVM
 
  C: De Levende Tuin, een integrale benadering voor mens, klimaat, natuur en economie
Kim van der Leest / Branchevereniging VHG
 
  D: Gezondheid in de gebouwde omgeving
Rob van Strien en Imke van Moorselaar / GGD Amsterdam
 
  E: Wonen als service
Peter de Wijs en Philip Verbiest / Avans Hogeschool Breda
 
  F: Circulair economiespel: Samen rijk (vervolg van workshopronde 1)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
12:35-13:30
 
Lunch
 
13:30-14:15
 
WORKSHOPRONDE 3 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Atlas: standaard onderscheiden? 
Joost Bakker, Cindy Vros / RIVM en Arno de Bruijn / Rijkswaterstaat
 
  B: Luchtkwaliteit - Samen meten en open data
Marita Voogt en Benno Jimmink / RIVM en Michael Ameling / DCMR
 
  C: De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving
Kimberly Linde en Ilse Storm / RIVM
 
  D: Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland
Arjan Harbers en Wendy Vercruijsse  / Planbureau voor de Leefomgeving
 
  E: Klimaatmonitor
Gert Nijsink / Rijkswaterstaat
 
  F: Gender en e-waste                     
Chantal van den Bossche / WECF    
 
  F: De reis van plastic en hoe dat ons leven beïnvloedt
Manon Zwart / RIVM
 
14:15-14:45
 
Wissel/koffie- en theepauze
 
14:45-15:30
 
WORKSHOPRONDE 4 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Klimaatonderlegger: gelaagde klimaatbenadering van onderop 
Thomas Jansen / De Gruyter
 
  B: Van data naar inzicht naar handelen - Kansen voor (de Atlas) Natuurlijk Kapitaal 
Nick Naus / Geodan, Laura van Heeswijk / Provincie Overijssel en Tom Kools / Natuurverdubbelaars
 
  C: The next generation Atlas: klaar voor een nieuwe generatie gebruikers 
Victor van Katwijk / Geodan en Ruben Zijlmans / FLO Legal
 
  D: Meervoudige waarde met groene daken
Anne-Marie Bor / Green Deal Groene Daken en Waternet en Next Green en Kasper Spaan / Green Deal Groene Daken, Waternet en Next Green
 
  E: Timmer mee aan een nieuw programma praktijkonderzoek voor circulair en biobased bouwen
Jan Jurriëns en Karen Janssen / AVANS Hogeschool Breda
 
  F: Inventarisatie astbestdaken en groene daken
Mathijs van Til / Readaar
 
15:30 Netwerkborrel en muziek

N.B. Het programma is gereed, maar er zijn nog wijzigingen mogelijk. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze werkconferentie? Neem dan contact op met Hans Neele via hans.neele@rws.nl.Dinsdag 17 april, 08.45-17.00 uur, RAI te Amsterdam; niet te missen!

Volg ons op: @AtlasLO, @Atlas_NK en @nlenergieatlas: #atlas17april

 


De gelukkigste plek van Nederland

Vandaag is het de Internationale dag van het geluk. Nederlanders behoren al jaren tot de gelukkigste mensen ter wereld. Maar waar zijn ze gelukkig en waarom?

19-03-2019 | 14:30

Foto bij De gelukkigste plek van Nederland
De Verenigde Naties heeft in 2013 de internationale dag van het geluk in het leven geroepen. De VN heeft dit gedaan om het belang van gelukkige mensen te benadrukken. Het stimuleren van geluk van alle mensen moet een voorwaarde zijn van gezonde economische groei. Nederlanders zijn een gelukkig volk. In 2018 stonden wij op plaats zes van de 156 geïnventariseerde landen. Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij van de Geluksatlas doen een onderzoek naar ‘geluksplekken' in Nederland. De leefomgeving speelt daarin een duidelijke rol.

Jaren ervaring

Want waar zijn Nederlanders het gelukkigst? En wat maakt dat iemand van die locatie zo gelukkig wordt? Is het een plek uit je jeugd waar je warme gevoelens bij krijgt? Is het de stilte van een natuurgebied waar alleen de vogels je storen? Of is het zien en horen van de branding op je favoriete strand de plek waar je volledig tot rust komt? Liesbeth en Marion hebben allebei jarenlang in het buitenland gewoond en zo aan den lijve ervaren dat elk landschap, elke stad, elk dorp zijn eigen sfeer heeft. Liesbeth: "De kwaliteit van plekken doet er toe. Als we bewust letten op de inrichting of bescherming van onze leefomgeving, dan kunnen we Nederland nog gelukkiger maken. Daarom is het van belang dat we weten waar mensen graag komen, zich goed voelen en opladen."

Gelukkig thuis of juist op vakantie?

Een enquête onder lezers van het AD moet duidelijkheid gaan geven. Marion: "Inmiddels hebben we ruim 350 reacties ontvangen en durven we enkele voorlopige conclusies te trekken. Een kleine 30% van de respondenten heeft een geluksplek in de directe woonomgeving, binnen tien kilometer van hun woning. Soms is de geluksplek ook letterlijk thuis: onder de eigen pergola of in de moestuin. Maar meestal gaat het om wandel- of fietsommetjes in de buurt." De overige 70% van de geluksplekken is verder weg gelegen. Er lijkt een duidelijke correlatie met vakantiebestemmingen te zijn. Niet alleen worden het strand en de Waddeneilanden vaak genoemd als geluksplekken, ook de recreatieparken van Landal komen enkele malen terug. De geluksplek lijkt sterk gekoppeld aan een vakantiegevoel. Vakantieplekken staan natuurlijk vaak voor groen, rust en veel recreatiemogelijkheden.

Veluwe en het strand

Verder is er een duidelijk verband tussen de nationale parken en de genoemde geluksplekken. Liesbeth: "De Hoge Veluwe en de Veluwezoom/Posbank zijn de absolute toppers. De Veluwe wordt door bijna één op de tien respondenten genoemd." Ook de nationale parken Utrechtse Heuvelrug, Biesbosch, Weerribben-Wieden, Sallandse Heuvelrug en Drentse Aa worden regelmatig genoemd. En het strand komt als geluksplek terug, gekoppeld aan verschillende locaties: de Zeeuwse stranden, Hoek van Holland, Bergen/Egmond en de stranden van de Waddeneilanden.

Ruimte meest bepalende geluksfactor

In de enquête worden vijftien geluksfactoren benoemd waaruit de respondenten er meerdere kunnen selecteren. Hier blijkt de absolute winnaar ruimte: een gevoel van ruimte wordt maar liefst door 86% van de respondenten genoemd als omschrijving van de geluksplek. Er is een duidelijke top vier van geluksfactoren die door de meer dan de helft van de respondenten worden genoemd. Naast ruimte zijn dat stilte (74%), ongereptheid/wilde natuur (61%) en water (50%). Deze geluksfactoren komen redelijk overeen met het HappyHier onderzoek dat Wageningen University & Research (WUR) in 2016 uitvoerden met gebruik van een app. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen zich buiten significant gelukkiger voelen dan binnen. En dan vooral buiten in een onbebouwde omgeving. De meeste gelukstoeslag werd gevonden aan de kust en bij lage vegetatie zoals heide en natuurlijk grasland. Verder blijkt uit dat onderzoek dat de omgeving een positief effect op het geluk heeft als de omgeving rustgevend of boeiend gevonden wordt.
De enquêteresultaten zijn voorlopige conclusies op basis van de aanmeldingen tot nu toe. Er kunnen nog verschuivingen plaatsvinden. Wel lijkt al duidelijk dat mensen in het drukbevolkte Nederland vooral gelukkig worden van ruimte en een rustige plek om op te laden.

Wat is jouw geluksplek?

Mensen kunnen online hun persoonlijke geluksplek aanmelden. Tot eind april kunnen geluksplekken worden toegevoegd. Daarna ronden Liesbeth en Marion het onderzoek af en maken zij van de benoemde plekken een gelukskaart. Uiteraard willen we de gelukskaart tegen die tijd ook in de Atlas Leefomgeving tonen.

Tekst: Marion van Amelrooij (Geluksatlas) en Channah Betgen (Atlas Leefomgeving)