Nieuwe kaart: Natuurbranden

In samenwerking met Risicokaart.nl hebben we de natuurbrandenkaart in onze Atlas geplaatst. U ziet hierop de grote natuurgebieden waarin een brand zich snel kan verspreiden.

19-07-2016 | 13:37

Foto bij Nieuwe kaart: Natuurbranden

Deze nieuwe kaart toont dus grotere natuurgebieden, van ten minste 100 hectare. Het gaat daarbij om gemengd bos en naaldbosgebied, heide, (hoog)veen- en duingebied. De specifieke manier van beheer kan in die gebieden aanleiding geven tot een snelle uitbreiding van het vuur en dus tot een grote brand. Er liggen meerdere van dergelijke natuurgebieden in ons land, de meest in het oog springende is de Veluwe. Een paar andere opvallende gebieden zijn de Oostvaardersplassen, het bosgebied ten oosten van Nijmegen en de Sallandse Heuvelrug. Bekijk hier de natuurbrandenkaart (een paar tellen geduld is nodig om de kaart te laden).

Wat is het gevaar?
Het gevaar is dat mensen – wandelaars, fietsers, campinggasten – verrast worden door het vuur en worden ingesloten. Een natuurbrand kan zich in een droge periode snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. De bestrijding is lastig, omdat bluswater vaak van ver moet worden aangevoerd en wind de brand kan aanwakkeren. Uiteraard wordt er door de lokale overheden veel aan brandpreventie en –bestrijding gedaan. Als er een periode van droogte heerst, wordt er bijvoorbeeld met vliegtuigjes gepatrouilleerd.

Risicokaart.nl
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende provincies en onder hun hoede vallen beheer en ontwikkeling van de website Risicokaart.nl. Die website gaat over een diversiteit aan risico's die we in onze leefomgeving lopen en is bestemd voor zowel inwoners als voor beleidsmakers bij de overheid, voor politie en de brandweer. De Atlas Leefomgeving werkt samen met BIJ12 om kaarten voor een groter publiek te ontsluiten. Want, op hoe meer plekken de data getoond wordt, des te meer mensen bereik t worden. Vandaar dat wij ook de natuurbrandenkaart in onze Atlas geplaatst hebben.

Volledig versus onvolledig
De invoer van de gebieden is een taak voor de gemeenten. Zij doen dit via GBO, de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie, wat een onderdeel is van BIJ12. Het invoeren is echter nog lang niet overal gedaan. Vandaar dat de kaart momenteel nog incompleet is. In het westen en noorden van het land mist nog een aantal natuurgebieden, terwijl provincies als Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zo goed als volledig zijn ingevuld. Zo valt op het bijgevoegde kaartbeeld te zien dat rondom Haaksbergen, in Twente, vier grotere natuurgebieden liggen. En in deze natuurgebieden bestaat het risico dat een brand zich in korte tijd tot een grote brand ontwikkelt. Wilt u het actuele risico bekijken, dat sterk gerelateerd is aan de huidige weersomstandigheden, bezoek dan natuurbrandrisico.nl.


Nieuwe kaart: Natuurbranden

In samenwerking met Risicokaart.nl hebben we de natuurbrandenkaart in onze Atlas geplaatst. U ziet hierop de grote natuurgebieden waarin een brand zich snel kan verspreiden.

19-07-2016 | 13:37

Foto bij Nieuwe kaart: Natuurbranden

Deze nieuwe kaart toont dus grotere natuurgebieden, van ten minste 100 hectare. Het gaat daarbij om gemengd bos en naaldbosgebied, heide, (hoog)veen- en duingebied. De specifieke manier van beheer kan in die gebieden aanleiding geven tot een snelle uitbreiding van het vuur en dus tot een grote brand. Er liggen meerdere van dergelijke natuurgebieden in ons land, de meest in het oog springende is de Veluwe. Een paar andere opvallende gebieden zijn de Oostvaardersplassen, het bosgebied ten oosten van Nijmegen en de Sallandse Heuvelrug. Bekijk hier de natuurbrandenkaart (een paar tellen geduld is nodig om de kaart te laden).

Wat is het gevaar?
Het gevaar is dat mensen – wandelaars, fietsers, campinggasten – verrast worden door het vuur en worden ingesloten. Een natuurbrand kan zich in een droge periode snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. De bestrijding is lastig, omdat bluswater vaak van ver moet worden aangevoerd en wind de brand kan aanwakkeren. Uiteraard wordt er door de lokale overheden veel aan brandpreventie en –bestrijding gedaan. Als er een periode van droogte heerst, wordt er bijvoorbeeld met vliegtuigjes gepatrouilleerd.

Risicokaart.nl
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende provincies en onder hun hoede vallen beheer en ontwikkeling van de website Risicokaart.nl. Die website gaat over een diversiteit aan risico's die we in onze leefomgeving lopen en is bestemd voor zowel inwoners als voor beleidsmakers bij de overheid, voor politie en de brandweer. De Atlas Leefomgeving werkt samen met BIJ12 om kaarten voor een groter publiek te ontsluiten. Want, op hoe meer plekken de data getoond wordt, des te meer mensen bereik t worden. Vandaar dat wij ook de natuurbrandenkaart in onze Atlas geplaatst hebben.

Volledig versus onvolledig
De invoer van de gebieden is een taak voor de gemeenten. Zij doen dit via GBO, de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie, wat een onderdeel is van BIJ12. Het invoeren is echter nog lang niet overal gedaan. Vandaar dat de kaart momenteel nog incompleet is. In het westen en noorden van het land mist nog een aantal natuurgebieden, terwijl provincies als Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zo goed als volledig zijn ingevuld. Zo valt op het bijgevoegde kaartbeeld te zien dat rondom Haaksbergen, in Twente, vier grotere natuurgebieden liggen. En in deze natuurgebieden bestaat het risico dat een brand zich in korte tijd tot een grote brand ontwikkelt. Wilt u het actuele risico bekijken, dat sterk gerelateerd is aan de huidige weersomstandigheden, bezoek dan natuurbrandrisico.nl.