Atlas Actueel

Het Atlasteam is continu bezig om de inhoud van de website te actualiseren en uit te breiden. Daarvoor hebben we contact met allerlei belanghebbenden en partners en wordt er druk gewerkt aan het verzamelen van kaarten en informatie. Alles dient te passen binnen ons aandachtsgebied: de leefomgeving. Wilt u ook meedenken in een van onze themagroepen, vanwege uw interesse, expertise en/of betrokkenheid, neem dan contact met ons op.

De actualisatieslagen zijn voor ons en vooral voor onze gebruikers zeer belangrijk. Zo kunnen we de gewenste informatie aanbieden aan inwoners, beleidsmedewerkers, ruimtelijk planners, gezondheidsdeskundigen, medewerkers van adviesbureaus, scholieren, studenten, docenten en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de leefomgeving.

Thema Natuur
In mei is met een aantal experts besproken hoe het thema Groen op Atlas Leefomgeving kan transformeren tot een vernieuwd thema Natuur. De scope van dit onderwerp is uiteraard vrij breed. Volgens de themagroep was het belangrijk dat zowel stedelijke natuur als agrarische natuur een plek krijgt. De nieuwe indeling heeft dan ook Natuur als hoofdthema en Groene leefomgeving, Natuurgebieden, Stedelijke natuur en Agrarische natuur als subthema's. Inmiddels zijn de teksten gemaakt en zullen na controle, in september op de Atlas geplaatst worden. Ook het aanbod aan kaarten zal geleidelijk worden uitgebreid. Zo is de Lymekaart al vernieuwd en staat er een aantal kaarten op de wensenlijst om gemaakt te worden.

Thema Licht van naam verschoten
Op 9 juni is de themagroep Licht bij elkaar gekomen op het RIVM om te bespreken wat er speelt op gebied van lichthinder en of er nieuwe kaarten beschikbaar zijn. Op aanraden van de themagroep is de thema-titel veranderd van ‘Licht' naar ‘Nachtelijke licht'. Want daar gaat het om; licht dat in de avond of nacht uitstraalt naar de omgeving. Naast aangepaste teksten is er nu ook een tabblad ‘Kaarten' toegevoegd aan dit thema. Hier vindt u alle kaarten op Atlas Leefomgeving over hemelhelderheid en lichtemissie in één overzicht. Ook provinciale kaarten over de effecten van kasverlichting op hemelhelderheid kunt u via dit tabblad gemakkelijk bekijken.

Thema Bodem
De bodem is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving, zowel in fysieke zin als vanuit sociaal en psychologisch perspectief. Het wordt steeds meer onderkend dat de bodem van betekenis is als het gaat om het realiseren en veilig stellen van maatschappelijke doelen.

In oktober komt de vers opgerichte themagroep bodem voor het eerst bij elkaar. Deze groep bestaat uit 8 personen uit gemeenten/VNG, Omgevingsdienst, Provincie, GGD, Bodem+, Vereniging Van Volkstuinders en RIVM. Zij zullen ook volgend jaar een keer bijeenkomen en in gezamenlijkheid overleggen over welke informatie belangrijk is, nog ontbreekt of geactualiseerd moet worden (‘antennefunctie').  Al deze organisaties leveren een bijdrage aan relevante achtergrondinformatie op de website; de ‘Meer weten' pagina's.