Atlas actueel

Het Atlasteam is continu bezig om de inhoud van de website te actualiseren en uit te breiden. Daarvoor hebben we contact met allerlei belanghebbenden en partners en wordt er druk gewerkt aan het verzamelen van kaarten en informatie. Alles dient te passen binnen ons aandachtsgebied: de gezonde leefomgeving. Wilt u ook meedenken in een van onze themagroepen, vanwege uw interesse, expertise en/of betrokkenheid, neem dan contact met ons op.

De actualisatieslagen zijn voor ons en vooral voor onze gebruikers zeer belangrijk. Zo kunnen we de gewenste informatie aanbieden aan inwoners, beleidsmedewerkers, ruimtelijk planners, gezondheidsdeskundigen, medewerkers van adviesbureaus, scholieren, studenten, docenten en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de leefomgeving.

Bouw en ruimte

In oktober en november hebben we de eerste themagroepen rondom ruimte en bouw georganiseerd. Ruimte is een bestaand thema in de Atlas dat nu met name bestaat uit bestemmingsplannen en registraties. Bouw is een nieuw thema, net zoals rondom de Omgevingswet er een informatiehuis bouw in de steigers staat.

In het thema ruimte gaan we ons meer richten op het verband tussen ruimtelijke ordening en gezondheid. De inrichting kan mensen bijvoorbeeld uitdagen om te bewegen. Dit is besproken met een enthousiaste themagroep waarin CROW, Rijkswaterstaat, Dataland, Kadaster en Platform 31 zijn vertegenwoordigd.

Onder het thema bouw komen de bestaande onderwerpen asbest en natte koeltorens. De relatie tussen bouw en gezondheid is niet altijd even vanzelfsprekend. Maar we zoeken uitbreiding in onderwerpen als ‘binnenmilieu', 'toegankelijkheid van gebouwen' en 'gezondheidseffecten van gebouwen op hun omgeving'. Met een groep bestaande uit vertegenwoordigers van GGD, RIVM en TNO hebben we gebrainstormd over de inrichting van dit nieuwe thema.

Thema Veiligheid

De MeerWeten-pagina's van veiligheid zijn aangepast. Dit is gebeurd in overleg met de deelnemers uit de themagroep. Die groep bestaat uit de Risicokaart, het KNMI, het ministerie van IenW, het RIVM, Impuls Omgevingsveiligheid en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Tijdens het eerste overleg, afgelopen oktober, is tevens besloten om onder ‘veiligheid' twee subthema's toe te voegen: ‘ongelukken' en ‘natuurgeweld'.  In het eerste geval gaat het onder andere over inrichtingen en transport van gevaarlijke stoffen. Bij natuurgeweld kan gedacht worden aan extreem weer, natuurbranden en aardbevingen.

Er is afgesproken vooral informatie voor niet-specialisten te geven, veiligheidsprofessionals hebben hun eigen informatiebronnen. Het weldra op te richten gebruikerspanel zal dus voor dit thema ondervraagd worden. Nieuwe kaarten zijn er nog niet, maar staan wel op de rol. Onder andere informatie over gevaarlijk weer.

Er is meer

Naast deze thema's is er de afgelopen tijd ook voortgang geweest op de onderwerpen bodem en geluid.