Nieuwsbrief Atlas Leefomgeving

Nummer 13, november 2017

De Atlas Leefomgeving is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten en bijbehorende achtergrondinformatie over een gezonde leefomgeving. Iedereen kan er actuele informatie vinden over milieufactoren zoals geluidhinder, luchtkwaliteit en beschikbaarheid van groen. De Atlas Leefomgeving bespaart professionals werk. Dat komt niet alleen door de vele mogelijkheden om binnen de Atlas kaarten te combineren, maar ook door samenwerkingsplekken binnen de website te gebruiken. De Atlas levert daarnaast een bijdrage aan het open-databeleid van de overheid.

Onderweg met de Atlas, relatiebeheerder zwaait af

Twee jaar is hij onze relatiebeheerder geweest, Fred Wessels. Hij reisde het land door en bracht vele mensen in contact met de Atlas Leefomgeving. Tijd voor een afscheidsinterview. Waarin we het enthousiasme voor ons geo-portaal kunnen beluisteren, een pleidooi horen voor stevigere borging van de Atlas in de betrokken organisaties en we beseffen dat hij Nederland van top tot teen kent.

Thema Bodem in de vernieuwing

Het thema bodem gaat in de revisie. Daarvoor is een actieve groep van professionals samengesteld. Deze groep gaat het thema nieuwe invulling en een actualiseringsslag geven. Tijdens het eerste overleg, midden oktober, werden actuele en nieuwe onderwerpen aangedragen. De werkgroep gaf aan dat er behoefte is om beter en sneller inzicht in veel bodemonderwerpen te krijgen. Iets waar de Atlas aan kan bijdragen.

Atlas in geo-info

Ter opvolging van ons artikel in Geo-Info in 2016, staan we ook in 2017 weer in het blad voor geo-informatici. We vertellen over hoe de Atlas Leefomgeving en de Atlas Natuurlijk Kapitaal worden ingezet in de praktijk. "Laat je het mensen op een kaart zien, dan lok je een reactie uit."

Atlas Actueel

Het Atlasteam is continu bezig om de inhoud van de website te actualiseren en uit te breiden. Lees hier meer over de thema's bouw, ruimte en veiligheid.

Geluidskaarten geactualiseerd

Eind vorig jaar hebben we een aantal beleidspagina's van het thema geluid geactualiseerd. Ditmaal zijn de nieuwste geluidskaarten van het spoor, de rijkswegen en Schiphol in de Atlas geplaatst. Iedereen kan deze officiële berekeningen bekijken en daarmee een beeld krijgen hoe het met het verkeersgeluid in de eigen woonomgeving gesteld is.

 

 

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via de aanmeldknop rechtsboven deze nieuwsbrief.

Foto's: Eigen materiaal, Nationale beeldbank en Pixabay