Atlas Actueel

Het Atlas-team is continu bezig om de inhoud van de website te actualiseren en uit te breiden. Daarvoor hebben we contact met allerlei belanghebbenden en partners en wordt er druk gewerkt aan het verzamelen van kaarten en informatie. Alles dient te passen binnen ons aandachtsgebied: de gezonde leefomgeving. Wilt u ook meedenken in een van onze themagroepen, vanwege uw interesse, expertise en/of betrokkenheid, neem dan contact met ons op.

De actualisatieslagen zijn voor ons en vooral voor onze gebruikers zeer belangrijk. Zo kunnen we de gewenste informatie aanbieden aan inwoners, beleidsmedewerkers, ruimtelijk planners, gezondheidsdeskundigen, medewerkers van adviesbureaus, scholieren, studenten, docenten en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de leefomgeving.

Atlas of the Living Environment

De Atlas was her en der summier vertaald in het Engels, maar daar hebben we begin dit jaar een grote slag in gemaakt. Met deze vertaalslag sluiten we aan bij de geïnteresseerde gebruiker die geen Nederlands kan lezen, maar ook bij de internationale student die wil werken met informatie en data uit de Atlas.  Niet alleen onze achtergrondpagina's zijn nagenoeg allemaal vertaald. De Engelstalige gebruiker kan ook op onze Frequently asked questions terecht en meedoen op onze Participate-pagina.

Nieuwe kaarten

We kunnen weer een aantal mooie nieuwe kaarten presenteren. Op verzoek hebben we de groenkaarten met bomen, struiken en lage vegetatie gecombineerd tot één Groenkaart van Nederland. Deze kaart laat zien waar het groen (de vegetatie) is in Nederland, inclusief de vegetatie in het agrarisch gebied. Onder de thema's Recreatie en Water is de Elfstedentochtroute-kaart toegevoegd van de Provincie Fryslân. Zal de fameuze tocht dit jaar worden georganiseerd, na 21 jaar afwezigheid? We zullen het zien! Tot die tijd kan de route alvast worden verkend.

Naast bovenstaande kaarten zijn er drie nieuwe geluidskaarten toegevoegd. Allereerst de Geluid in Nederland (Lden) kaart. Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, voor wat betreft wegen, spoor, vliegvelden, industrie én windmolens. Deze kaart is beschikbaar om te downloaden als GIS-bestand. U kunt de downloadlink vinden in de toelichting van de kaart. De tweede is de Geluid in Nederland van wegverkeer (Lden) kaart met de geluidsbelasting overdag. De derde is de Nachtelijk geluid in Nederland van wegverkeer (Lnight) kaart met de nachtelijke geluidsbelasting. Er waren al geluidskaarten van wegverkeer aanwezig in de Atlas. Maar nog niet eerder waren de Rijkswegen gecombineerd met de gemeentelijke en provinciale wegen.

Thema's

Wij werken dit jaar weer hard aan het actualiseren van de thema's en het introduceren van een aantal nieuwe thema's. Het thema Recreatie krijgt nu serieuze vormen en het afstemmen van kaarten en teksten wordt op dit moment gedaan met de themagroep. Ook de thema's Bouw en Ruimte beginnen steeds meer volwaardigheid te krijgen en gaan we dit jaar presenteren. Klimaat wordt een nieuw thema op de Atlas Leefomgeving. We merken steeds weer hoe nauw klimaatverandering samenhangt met gezondheid. Daarom verdient het ook zeker aandacht op Atlas.