Samenwerken voor een betere leefomgeving

"Alles wat ik zojuist heb gezegd is niet waar." Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam laat de bezoekers even schrikken. Net nog keken we naar prachtige slides met een scala aan opvallende gezondheids-statements en nu dít. Hij zegt het aan het begin van het symposium Maak Ruimte voor Gezondheid. Op dit symposium vindt de lancering plaats van twee samenwerkingsruimten op de Atlas Leefomgeving. Het zijn ‘social offices' om betrokkenen te informeren en elkaars praktijkkennis te delen. En dat is ook wat Fred wil zeggen. "Laten we bewust zijn van alle beperkingen van onderzoek, indicatoren en grafieken. Laten we van elkaar leren."


Winstpunten

Zo'n 40 medewerkers met een achtergrond in gezondheid, milieu en ruimtelijke ordening verzamelden zich 20 mei op het RIVM. Het was de aftrap van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid. Dit samenwerkingsverband wil bevorderen dat gezondheid meegenomen wordt in ruimtelijk beleid en planvorming. Het aspect ‘gezamenlijk' krijgt extra invulling door de twee gelanceerde samenwerkingsruimten. Op afgeschermde websites kunnen (aangemelde) deelnemers documenten plaatsen, afspraken maken, discussiëren en nog veel meer. Het genoemde netwerk is er voor medewerkers van GGD'en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus die werken aan een gezonde leefomgeving. Het mooie daarbij is dat organisaties met beperkte menskracht op dit thema gemakkelijk met grotere organisaties in contact kunnen komen. Op een laagdrempelige manier kunnen zo vragen en ideeën gedeeld worden.


Dynamiek op gang laten komen

De initiator van het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is Theo van Alphen, adviseur gezonde leefomgeving bij het RIVM. Theo: "Ik zie duidelijk een meerwaarde in dit social office. Het is een prachtige kans om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en kennis te verspreiden. Het staat of valt allemaal met de dynamiek die er ontstaat. Wat dat betreft is nu onze hoofdtaak om het platform ‘levend' te krijgen. Ik ga dan ook snel aan de slag met het toevoegen van deelnemers en ze uitnodigen om discussies te voeren." Tijdens het symposium werden ook al meerdere ideeën geopperd om dit te voor elkaar te krijgen. "Ook die gaan we doornemen," aldus Theo. "Zelf heb ik het idee om een ‘verhaal van de maand' te plaatsen."


Meer liefhebbers?

Er zijn veel voordelen van een netwerkplek op de Atlas. Eén daarvan is een opgeruimde mailbox. De continue instroom waar een ieder tegenwoordig mee te maken heeft, wordt gedempt door de informatiestromen en afspraken te centreren in het social office. Misschien heeft uw organisatie ook wel behoefte aan een afgeschermde plek. Als de thematiek gaat over ruimtelijke vraagstukken in samenhang met gezondheid, kan een dergelijke netwerklocatie door de Atlas Leefomgeving worden aangemaakt. Uzelf houdt vervolgens de regie over het aan- en afmelden van leden, het initiëren van fora en al het andere dat dient te gebeuren om het netwerk levend te krijgen en te houden. Een verzoek? Meld u aan via atlasleefomgeving@rivm.nl.