Nieuwsbrief Atlas Leefomgeving

Nummer 2 mei 2016

De Atlas Leefomgeving is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten en bijbehorende achtergrondinformatie over een gezonde leefomgeving. Iedereen kan er actuele informatie vinden over milieufactoren zoals geluidhinder, luchtkwaliteit en beschikbaarheid van groen. De Atlas Leefomgeving bespaart professionals werk. Dat komt niet alleen door de vele mogelijkheden om binnen de Atlas kaarten te combineren, maar ook door samenwerkingsplekken binnen de website te gebruiken. De Atlas levert daarnaast een bijdrage aan het open-databeleid van de overheid.

Atlas toont samenhang van thema's

Er wordt druk gewerkt aan de Omgevingswet, terwijl er ook flinke arbeid wordt verricht aan de Atlas Leefomgeving. Ze liggen min of meer in elkaars verlengde. Edward Stigter is directeur van Eenvoudig Beter, de organisatie die zich bezighoudt met de voorbereidingen van de nieuwe Omgevingswet. Wij spreken hem op een half bewolkte meiochtend over de zoektocht naar de plek die de Atlas kan gaan innemen in het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet.

Samenwerken voor een betere leefomgeving

"Alles wat ik zojuist heb gezegd is niet waar." Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam laat de bezoekers even schrikken. Net nog keken we naar prachtige slides met een scala aan opvallende gezondheids-statements en nu dít. Hij zegt het aan het begin van het symposium Maak Ruimte voor Gezondheid. Op dit symposium vindt de lancering plaats van twee samenwerkingsruimten op de Atlas Leefomgeving.

 

 

Om de tafel voor veiligheidskaarten

Om de Atlas Leefomgeving up-to-date te houden en verder uit te breiden, zijn we veel in gesprek met allerlei organisaties en overheden. De Atlas fungeert als portaal voor een breed scala aan onderwerpen die gaan over de kwaliteit van onze omgeving. Al die thema's willen we natuurlijk kwalitatief hoogstaand en zo zinvol mogelijk op de kaart krijgen.

Schakeldag

Op 21 juni vind je de Atlas Leefomgeving op de Schakeldag van Rijkswaterstaat. Het thema van die dag is ‘aan de slag met de (Omgevings)wet en regelgeving'. Dé uitgelezen kans om in één dag kennis en ervaringen te verzamelen en je netwerk uit te breiden. Allemaal in Den Bosch.

 

Fietsknooppunten in de Atlas

Ook met enige luchtvervuiling is fietsen gezonder dan niet-fietsen Soms hoor je iemand een bijzonder argument gebruiken om niet die paar kilometer naar het werk te fietsen: "Ik moet dan teveel vieze lucht inademen, het is voor mij gezonder om met de auto te gaan."...

 

 

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via de aanmeldknop rechtsboven deze nieuwsbrief.

   

 

 

 

Nieuwsgierig naar de Atlas Leefomgeving? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief