In het kort

Wat zie je

De ligging van nucleaire installaties in Nederland en in de grensregio van Duitsland en België. Dit zijn kernreactoren in de categorie A-objecten. Het zijn onder andere kerncentrales en onderzoeklocaties met een kernreactor.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door de Atlas Leefomgeving op basis van gegevens van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer weten?

De kans op een kernongeval is erg klein. Kernreactoren zijn zeer veilig en voldoen aan strenge eisen. Als er zich toch een incident voordoet, dan geeft de overheid enkele algemene adviezen. Uitgebreide, actuele informatie vind je in dat geval onder andere op crisis.nl of via uw regionale omroep. Je  ontvangt ook een bericht via NL-Alert.

Je kunt meer over straling en kernongevallen  lezen op de site van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen.

 Datum laatst gewijzigd: 01-09-2021

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.