In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u de door de provincie Gelderland aangewezen boringsvrije zones. In boringsvrije zones mogen kleilagen die het onderliggende grondwater beschermen niet worden doorboord. Dit is vastgesteld in de Omgevingsverordening Gelderland. Ook is het verboden de bodem te gebruiken als energiebron (voor bijvoorbeeld de opslag van koud of warm water) tenzij het systeem boven de beschermende kleilaag blijft. Een initiatiefnemer moet het bodemenergiesysteem melden bij Gedeputeerde Staten. In waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden geldt een absoluut verbod op het gebruik van de bodem als energiebron.

Wat doet de provincie Gelderland?
De provincie heeft vanuit de Drinkwaterwet een zorgplicht voor een duurzame Openbare drinkwatervoorziening. De provincie streeft er samen met haar partners naar om voor de lange termijn en op een verantwoorde manier Gelderland van drinkwater te voorzien. De bron van het drinkwater is grondwater. Dit betekent dat er voldoende grondwater beschikbaar is en op lange termijn blijft. Het water moet op eenvoudige wijze gebruikt kunnen worden voor de bereiding van drinkwater, dus zonder ingrijpende en kostbare zuivering. De provincie maakt onder andere gebruik van regelgeving en vergunningverlening.

Over de kaart

Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 13 december 2017

Doel vervaardiging: Gelderse Omgevingsvisie.

Meer weten?

Meer informatie over wat er is verboden in een boringsvrije zone

Meer informatie over de Omgevingsvisie

Meer informatie over drinkwater

laatst bewerkt 24 juni 2019

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.