In het kort

Wat ziet u?
In deze kaart ziet u wateren in Gelderland met een zeer hoge ecologische waarde. Het provinciale beleid is gericht op bescherming van deze wateren. In het beleid worden twee typen ecologisch belangrijk water onderscheiden, namelijk: HEN-water en SED-water.
HEN-water : water van het hoogst ecologische niveau. Het benadert de meest natuurlijke situatie.
SED-water : water met een specifiek ecologische doelstelling. Deze kennen enige menselijke beïnvloeding, maar hebben een ecologische waarde of kunnen die door een relatief geringe inspanning krijgen. De meest natuurlijke situatie ligt voor deze wateren echter niet in het verschiet.

Er zijn twee kaarten die bij elkaar horen, namelijk de HEN- en SED-wateren (lijnen) en de HEN- en SED-wateren (vlakken). Deze kaart toont de lijnen.

Wat doet de provincie Gelderland?
Als groene provincie heeft Gelderland gekozen voor duurzame instandhouding van hoogwaardige natuurgebieden binnen het Gelders Natuurnetwerk. Natte natuurgebieden behoren tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van Gelderland. Zij zijn de schatkamers van de biodiversiteit.  Om die waarden in stand te houden richten de provincie en haar partners zich op het behouden en herstellen van natte landnatuur binnen het Gelders Natuurnetwerk. In gebieden waar herstel nodig is worden de hydrologische condities afgestemd op de vereisten van de ecosystemen.

Over de kaart

Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Doel vervaardiging: Gelderse Omgevingsvisie.

Meer weten?

Meer informatie over de Omgevingsvisie

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.