In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u de door de provincie Gelderland aangewezen intrekgebieden voor drinkwatervoorziening. Intrekgebieden zijn de gebieden waar het grondwater maximaal binnen 1000 jaar de pompputten van het waterbedrijf bereikt. De provincie wil niet dat fossiele energie (aardgas, aardolie, schaliegas of steenkoolgas) gewonnen wordt in deze intrekgebieden.

Wat doet de provincie Gelderland?
De provincie heeft vanuit de Drinkwaterwet een zorgplicht voor een duurzame Openbare drinkwatervoorziening. De provincie streeft er samen met haar partners naar om voor de lange termijn en op een verantwoorde manier Gelderland van drinkwater te voorzien. De bron van het drinkwater is grondwater. Dit betekent dat er voldoende grondwater beschikbaar is en op lange termijn blijft. Het water moet op eenvoudige wijze gebruikt kunnen worden voor de bereiding van drinkwater, dus zonder ingrijpende en kostbare zuivering. De provincie maakt onder andere gebruik van regelgeving en vergunningverlening.
(laatst bewerkt op 28 mei 2018)

Over de kaart

Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 11 november 2015

Doel vervaardiging: Gelderse Omgevingsvisie.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over de Omgevingsvisie

Kijk hier voor meer informatie over drinkwater

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.