In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u de waterwingebieden in de provincie Gelderland. De waterwingebieden zijn de zones direct rondom de winputten met water dat binnen één jaar wordt opgepompt. Deze beschermde gebieden betreft de zone die de winputten en de directe omgeving daarvan omvat. In een dergelijk gebied mogen geen bestrijdingsmiddelen of andere schadelijke stoffen worden gebruikt en ook geen mest. Ook mag de grond niet worden beschadigd.

Wat doet de provincie Gelderland?
De provincie heeft vanuit de Drinkwaterwet een zorgplicht voor een duurzame Openbare drinkwatervoorziening. De provincie streeft er samen met haar partners naar om voor de lange termijn en op een verantwoorde manier Gelderland van drinkwater te voorzien. De bron van het drinkwater is grondwater. Dit betekent dat er voldoende grondwater beschikbaar is en op lange termijn blijft. Het water moet op eenvoudige wijze gebruikt kunnen worden voor de bereiding van drinkwater, dus zonder ingrijpende en kostbare zuivering. De provincie maakt onder andere gebruik van regelgeving en vergunningverlening. Wat er wel en niet mag in een waterwingebied staat in de Omgevingsverordening.

Over de kaart

Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 13 december 2017

Doel vervaardiging: Gelderse Omgevingsvisie.

Meer weten?

laatst bewerkt op 24 juni 2019

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.