Oude woning

In het kort

Nederland is een dichtbevolkt land. Het aantal inwoners is inmiddels de 17 miljoen gepasseerd en blijft groeien. Daarnaast trekken mensen steeds meer naar de stad en zullen niet alleen de vier grootste gemeenten blijven groeien, ook middelgrote gemeenten zullen blijven groeien. Dit veroorzaakt een grote druk op de ruimte en inrichting van steden. Om de leefbaarheid in steden hoog te houden is het van belang goed na te denken over de inrichting van steden. Dit betekent niet alleen ruimte reserveren voor groen en water. Gebouwen spelen ook een rol in de leefbaarheid van een stad. Winkels, kantoren, woningen en andere panden zijn allemaal onderdeel van de bebouwde omgeving.

Gebouwen en/of woningen kunnen als bron hinder veroorzaken voor de directe omgeving en de gezondheid. Denk aan koel- en verwarmingsinstallaties die hard staan te draaien en mogelijk voor geluidoverlast zorgen. Mensen die boven winkels wonen zouden hier bijvoorbeeld last van kunnen hebben. In woonwijken kunnen bewoners geurhinder ervaren van houtkachels of openhaarden.

Het milieu in gebouwen heeft ook veel invloed op de gezondheid. Allerlei stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen, zoals vocht, tabaksrook en radon, kunnen zich bij onvoldoende ventilatie ophopen. De concentraties stoffen zijn in het binnenmilieu vaak hoger dan buiten en kunnen gezondheidseffecten veroorzaken.

De toegankelijkheid van een gebouw speelt vooral bij minder validen een rol. De bewegingsvrijheid van mensen in een rolstoel is groter als gebouwen waar zij gebruik van moeten maken toegankelijk zijn. Hierbij valt te denken aan winkels en overheidsgebouwen, maar ook buurthuizen waar sociale activiteiten plaats vinden.