Op naar een app

Heeft u ze gezien op onze werkconferentie? Hacking for Sustainability was erbij en heeft veel input gekregen. Hopelijk rolt daar een innovatieve mobiele applicatie van een Atlasonderdeel uit. We spreken met de trekker van het project; Corline van Es.


Gebruik is belangrijk

"Open data wordt interessant op het moment dat je er op een nieuwe manier naar gaat kijken. Een originele blik die je krijgt door er met ander mensen mee bezig te zijn." Aldus Corline, die zichzelf ‘community-bouwer' noemt. Zij ziet het als haar doel ervoor te zorgen dat mensen de huidige hoeveelheid open data ook echt gaan gebruiken. Een prachtig streven waar wij van de Atlas ons uiteraard volledig bij aansluiten. Het platform Hacking for Sustainability heeft inmiddels een flink netwerk van appbouwers om zich heen en binnen dat netwerk gaat binnenkort de appcompetitie Hacking for Sustainability 2 van start.


Vragen, vragen, vragen

Tijdens de werkconferentie werd gebrainstormd over ideeën die ingezet kunnen worden voor de app-competitie. "We kwamen tot vragen als: hoe kunnen de data uit Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal inzicht geven in de energie transitie? Kunnen we apps ontwikkelen die boeren dichter bij bewoners brengen? Kunnen we verschillende data met elkaar combineren zodat je bijvoorbeeld een app krijgt waar wandel- en fietsroutes en andere recreatie mogelijkheden in één interface te vinden zijn? De bevindingen van de conferentie leggen we terug bij de developers-community, met als doel tot apps te komen die echt aansluiting hebben bij het veld."


Leuke klus

Dat Corline met plezier aan de opdracht werkt, wordt wel duidelijk als het gesprek over allerlei maatschappelijke thema's gaat. Zij is betrokken bij de wereld en voelt de noodzaak voor het ontsluiten van informatie. "Open data is vrij complex en voor Jan-met-de-pet bijna niet te overzien. De informatie op een fraaie manier inzichtelijk maken voor iedereen, dat vind ik mooi. Het is heerlijk om slimme toepassingen te maken en met behulp van data bijvoorbeeld mythes te ontrafelen. De cijfers, de data, zijn belangrijk als basis en vervolgens is het ons streven om uit te vinden wat het voor ‘jou' betekent. Dát vind ik leuk." Hacking for Sustainability heeft dan ook als doel om geo-informatie op een aantrekkelijke manier bij de gebruiker te krijgen. Het credo is: als je data op verschillende manieren combineert en je combineert het met de vraag van de burgers, dan krijg je een prachtig nieuw middel, bijvoorbeeld een app, om de burger tot dienst te zijn. Samenwerking is daarbij belangrijk. "Hoe sterker het netwerk is, hoe groter de kans dat er mooie en duurzame oplossingen uitkomen."


Van gesprek naar toepassing

De Atlas Leefomgeving is al een aantal jaar bezig om haar kaarten en informatie te verspreiden onder alle Nederlanders. In het huidige informatietijdperk is dat nog niet gemakkelijk. Er is zoveel aanbod. Ook het contact met al onze doelgroepen, burgers, overheden, belangengroepen, is beslist geen sinecure. Wat wil men precies en hoe kunnen we aansluiten op die wens? Voor Corline is dat een fraaie uitdaging. "Je wilt dat de data dichterbij de eindgebruiker komt. Daarvoor moet je gevoel krijgen voor de vragen die leven in het veld. Welke informatiebehoefte ligt er? Met die insteek zijn we eind maart met allerlei partijen in gesprek gegaan." De bouwers in het netwerk hebben dat nu als basis genomen en gaan aan de slag. Vorig jaar leidde de appcompetitie van Hacking for sustainability tot een mooie tool voor onze zustersite, de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Dit jaar hopen we dat de Atlas Leefomgeving ook dieper in de samenleving terecht komt door een praktische mobiele toepassing.

Zie hier de uitkomsten van de app-competitie van vorig jaar op een rij: http://www.hackingforsustainability.nl/2016/01/01/alle-inzendingen-op-een-rij/ Wilt u op de hoogte gehouden worden over de app-competitie, meld u dan aan voor de Meetup, of volg hen via @susthacking of op de website: www.hackingforsustainability.nl