In het kort

Deze kaart toont de gebieden waar er een overstromingsgevaar is. Deze overstromingen kunnen zowel plaatsvinden vanuit de waterlopen als vanuit de zee. De kaart toont de omvang van de overstroming voor de drie verschillende overstromingsscenario's (kleine kans, middelgrote kans, grote kans), berekend voor het jaar 2017. De bronhouder van deze kaart is de Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer.