Locaties met gevaarlijke stoffen

Op deze kaart ziet u locaties waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Dit kunnen vaste locaties zijn maar bijvoorbeeld ook wegen, spoorwegen en waterwegen. Verder liggen er door Nederland buisleidingen voor het transport van stoffen. Gevaarlijke stoffen kunnen brandbaar, giftig of explosief zijn.De kans dat er een ongeluk gebeurt met deze stoffen is klein maar de gevolgen kunnen groot zijn.

Daarom zijn deze locaties in beeld gebracht op deze kaart. Hier kunt u een indruk krijgen van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in uw omgeving. Dit kan bijvoorbeeld een eenvoudige propaantank zijn maar ook een complexe opslag bij een industrielocatie. Ook kan er sprake zijn van een snelweg of kanaal waarover transport plaatsvindt. Rondom de vaste locaties ziet u ook de terreingrens.

Wilt u weten wat u kunt doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen, kijkt u dan op www.crisis.nl

Als u meer gedetailleerde informatie wilt kunt u op deze kaart kijken bij de VTH-specialist. VTH staat voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit doen de omgevingsdiensten in opdracht van provincies en gemeenten.

Bij andere vragen kunt u onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 22-03-2022.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Interprovinciaal Overleg (IPO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.