In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u hoeveel verschillende bestrijdingsmiddelen de norm overschrijden, als percentage van het totaal aantal gemeten stoffen. Hoe roder de stip, om hoe meer verschillende stoffen het gaat. Bij grijze stippen is geen percentage berekend.

Bestrijdingsmiddelen (pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen) worden vooral gebruikt in de land- en tuinbouw. Ze beschermen tegen onkruid, ongedierte en schimmels. Via verschillende routes komen de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht.

Bestrijdingsmiddelen vormen één van de belangrijke problemen voor de waterkwaliteit. Bij te hoge concentraties van bestrijdingsmiddelen kan schade ontstaan aan de planten en dieren in het water en is het water niet meer geschikt voor drinkwaterwinning of als drinkwater voor vee .

Relatie met gezondheid

Mensen die in de buurt van landbouwpercelen wonen, kunnen in en om het huis in aanraking komen met toegepaste bestrijdingsmiddelen. Maar het is nog onduidelijk hoeveel omwonenden worden blootgesteld en wat de gezondheidseffecten precies zijn. Daarom doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hier onderzoek naar. De resultaten van het blootstellingsonderzoek in de teelt van bloembollen worden eind 2018 verwacht.

Wat kunt u zelf doen?

Pas op met het gebruiken van oppervlaktewater met een slechte waterkwaliteit. En gebruik zelf geen bestrijdingsmiddelen tijdens het tuinieren. Tips voor natuurlijk tuinieren vindt u op Milieu Centraal.

Over de kaart

Deze kaart is gemaakt door het CML van de Universiteit Leiden en Royal Haskoning DHV in opdracht van Rijkswaterstaat-WVL voor de ‘Bestrijdingsmiddelenatlas’. De meetgegevens komen van de waterschappen, rivierwaterbedrijven en Rijkswaterstaat en zijn uit 2016. De kaart wordt elk jaar geactualiseerd.

Het percentage overschrijdende stoffen is bepaald aan de hand van de jaargemiddelde ecotoxicologische (JG-MKN/MTR) norm. Op de kaart ziet u het percentage stoffen per meetlocatie waar de gemiddelde meetwaarde boven de ecotoxicoologische norm ligt. Het percentage overschrijdende stoffen is alleen berekend voor locaties waar meer dan tien verschillende stoffen worden gemeten. Op locaties met een grijze stip zijn minder dan tien stoffen gemeten.

Laatst bewerkt: 08-08-2018

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Centrum voor Milieuwetenschappen. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.