Op de kaart zie je de risicocontouren rond risicovolle activiteiten. Deze risicocontouren worden plaatsgebonden risico genoemd. Binnen de cirkel is de kans dat je overlijdt aan een ongeluk vanwege die activiteit groter dan buiten de cirkel. Op de kaart zie je de cirkels waar het plaatsgebonden risico 1 op de miljoen is. Dit betekent dat de kans op overlijden bij een ongeluk 1 op de miljoen per jaar is. Dit lijkt klein, maar dit risico wordt in de regels voor ruimtelijke ordening en externe veiligheid als een relatief hoog risico beschouwd.

Plaatsgebonden risico

In het plaatsgebonden risico zijn twee kansen verwerkt. De kans dat er een zwaar ongeval of ramp plaatsvinden. Bijvoorbeeld het ontsnappen van een gevaarlijke stof. En de kans dat een persoon overlijdt als gevolg van een zwaar ongeluk of ramp. Het plaatsgebonden risico is nodig bij de controle of een risicovolle activiteit op een bepaalde plek mag gebeuren en wat je in de directe omgeving ervan mag bouwen. De geldende regels staan in het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Tankstations en bedrijven

In je omgeving kunnen activiteiten zijn die een risico van gezondheidsschade met zich mee brengen. Dit risico zou er niet zijn als de activiteit daar niet zou zijn. Denk bijvoorbeeld aan een tankstation waar veel brandbare stof is. Inrichting van het gebied Binnen de cirkels gelden regels. De kans is heel klein dat er een ongeluk gebeurt en dat er dan ook nog iemand overlijdt. Maar toch mogen er geen kwetsbare objecten binnen die cirkel staan of worden gebouwd.

Wie heeft de kaart gemaakt?

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) maakt en onderhoudt de kaart. De gegevens komen van gemeenten, het Rijk en provincies zelf. Elke 5 jaar doet het IPO een grote controle van alle informatie op de kaart. De nieuwste informatie komt wel binnen twee weken in de database.

Wil je de gegevens van de kaart gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 25-11-2022.