Hoe kunt u participeren?

Het is mogelijk om te participeren in de vormgeving van het REV. Dit kan door middel van het aansluiten bij een activiteitenteam als vertegenwoordiger van een bevoegd gezag of bronhouder. Ook kunt u zich opgeven voor het meedoen in de pilots, waarbij de automatische koppeling wordt getest.  
 

Per activiteit wordt een “activiteitenteam” benoemd. Dit is een groep met inhoudelijk deskundigen die gedurende de uitwerking in de processtappen bevraagd kan worden. Doel van het activiteitenteam is om per activiteit knopen door te hakken en beslissingen te nemen om te garanderen dat de informatie in het REV aansluit bij de praktische wensen en toepassingen. U kunt aansluiten bij het activiteitenteam als vertegenwoordiger van een bronhouder of bevoegd gezag.

Heeft u belangstelling om mee te denken in een activiteitenteam? Mail het REV met uw voorkeur en expertise.
 

Pilot automatische koppeling

Per activiteit testen drie bronhouders of zij de data via een automatisch werkende informatieservice kunnen ontsluiten. In 2019 komen onderstaande activiteiten aan bod:  

 

Activiteit

Bkl-bijlage/onderdeel,

1.

Tanken van LPG

VII / A2

2.

Seveso-inrichting

VII / E6

3.

Buisleiding met gevaarlijke stoffen

VII / D2

4.

Basisnet – Spoor

VII / C1

5.

Explosieaandachts­gebieden Vuurwerk

VIII / A-B

6.

Windturbine

VII / D1 en E1

7.

Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking

VII / B3

 

 Heeft u belangstelling om te testen? Mail het REV.

In de themagroep Externe Veiligheid van de Atlas Leefomgeving kan een bevoegd gezag en bronhouder zich aanmelden om mee te praten. In de bijeenkomsten worden de kaarten en de bijsluiters met metadata van de Atlas beoordeeld. De themagroep zal naar verwachting drie tot vier keer per jaar bijeenkomen. 

Meedoen? Mail naar atlasleefomgeving@rivm.nl

Kom naar één van onze bijeenkomsten. Voorbeelden van bijeenkomsten zijn:

  • Overlegtafels
  • Regionale bijeenkomsten voor inhoudelijk deskundigen van provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Doel van de bijeenkomst is het in kleine setting informeren en het ophalen van vragen, wensen en zorgen.
  • Eén landelijke dag voor inhoudelijk deskundigen van nationale organisaties zoals ministeries, ProRail en RWS. Doel van de bijeenkomst is het in kleine setting informeren en het ophalen van vragen, wensen en zorgen.
  • Praktijkdagen, waarin we met bronhouders ter plekke aan de slag gaan met het aanleveren van data aan het REV. Doel van de bijeenkomsten is het stimuleren van overheden om data te ontsluiten, te leren van elkaar en het toetsen van de praktische belemmeringen bij ontsluiting.
  • Gebruiksgroepen, waarin wij een aantal actuele vragen rondom een bepaald thema voorleggen aan de belanghebbenden. De vragen zijn afkomstig uit het activiteitenteam. De gebruiksgroepen zijn open bijeenkomsten en worden breed aangekondigd, zodat alle belanghebbenden die input willen leveren ook aanwezig kunnen zijn.
  • Klankbordgroepen met de themagroep Veiligheid van de Atlas Leefomgeving. Doel van de bijeenkomsten is te bespreken hoe de informatie uit het REV weergegeven kan worden op de Atlas Leefomgeving.