In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u het aantal gemelde Q-koortspatiënten in 2010 per postcode gebied. Hoe groter het bolletje, hoe meer Q-koortspatiënten in dit gebied zijn gemeld. Het kleinste bolletje geeft een persoon weer, het grootste bolletje 12 personen per postcodegebied. Voor een beter beeld kunt u inzoomen op regionaal niveau.

Gezondheid
Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). Q-koorts kun je krijgen door het inademen van lucht waar de bacterie in zit. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. Vaak verloopt acute Q-koorts mild met griepachtige verschijnselen, in ernstige gevallen kan longontsteking of leverontsteking ontstaan. Bij sommige patiënten ontwikkelt acute Q-koorts zich tot chronische Q-koorts of Q-koortsvermoeidheidssyndroom. De kaart beschrijft acute Q-koorts.

Wat kunt u zelf doen?

Alle schapen- en geitenhouders hebben hun dieren inmiddels gevaccineerd tegen Q-koorts. Ook alle schapen en geiten op kinderboerderijen zijn gevaccineerd. U hoeft deze plekken dus niet te vermijden; de kans op besmetting is veel kleiner geworden. Uit voorzorg blijft het wel verstandig om de handen te wassen na een bezoek aan de kinderboerderij. Ook patiënten hoeft u niet te mijden; Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar.

Over de kaart

Deze kaart is gebaseerd op het aantal meldingen van Q-koorts bij huisartsen die via GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en naar het RIVM worden gestuurd. Ook staan in deze kaart de besmette bedrijven vermeld. Tussen 2007-2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland. Sindsdien is het aantal Q-koortspatiënten sterk gedaald. Q-koorts kwam vooral voor in gebieden met veel geitenbedrijven zoals in Brabant. In de Atlas Infectieziekten kunt u cijfers van 2019 vinden en een grafiek van het verloop over de jaren heen. 

De verwerking van de gegevens over 2018 en 2019 is nog niet compleet.

De kans op besmetting wordt bewaakt door de Nederlandse Voedsel en Waren authoriteit NVWA; bedrijven zijn verplicht mee te werken aan tankmelkonderzoek.

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met het Centrum Infectieziekten van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor het laatst bewerkt op 25-04-2019.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.