In het kort

Wat ziet u:
Deze kaart toont de gemiddelde concentratie per buurt voor roet (EC). De gezondheidseffecten zijn berekend in opdracht van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland Midden op basis van gegevens van 2015.

Verkeer stoot veel roet uit. Roetdeeltjes zijn restproducten van (onvolledige) verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. Langs grote wegen en in stadscentra zijn de roetconcentraties hoog.

Gezondheid
Blootstelling aan roet kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals een verminderde longfunctie en een toename van luchtwegklachten. Lees meer over roet en gezondheid

Wat doet de Overheid
Het huidige beleid richt zich op het verplichten van roetfilters voor alle nieuwe voertuigen. Lokale maatregelen om de blootstelling te verlagen zijn bijvoorbeeld het instellen van milieuzone's, vervanging van oude auto's, verlagen maximale snelheid, etc.

Over de kaart

De gegevens zijn afkomstig uit de 'monitoringstoolronde' 2015 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Met behulp van de NSL-rekentool is de gemiddelde concentratie roet per buurt berekend.

De verschillen in concentraties tussen verschillende buurten in Gelderland zijn groot, en daarmee ook de effecten op de gezondheid. De gemiddelde luchtkwaliteit in Gelderland is vergelijkbaar met de gemiddelde luchtkwaliteit in Nederland. De luchtkwaliteit in de Randstad is echter slechter dan op de slechtste plekken in Gelderland. De luchtkwaliteit in het noorden van Nederland is daarentegen wat beter dan op de beste plekken in Gelderland, op de Veluwe en in de Achterhoek.

Meer weten?

Een kaart met de gemiddelde concentratie PM10, NO2, PM2,5 en roet  kunt u ook vinden op de Website provincie Gelderland: Luchtkwaliteit per buurt

De uitkomsten van dat onderzoek kunt u vinden in het volledige GGD rapport 'Naar een gezonde lucht in Gelderland'.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.