In het kort

Algemeen

In Zeeuws-Vlaanderen ligt een uitgestrekt, zeer interessant cultuurhistorisch erfgoed: de Staats-Spaanse Linies. Tussen Draaibrug en Nieuw-Namen liggen de hoofdzakelijk 16e en 17e eeuwse restanten van oorlogvoering toen water als defensief middel werd ingezet. De Staats-Spaanse Linies vormt een uniek liniestelsel binnen Nederland, met name omdat geen schaalvergroting heeft plaatsgevonden in de 19e eeuw en evenmin sprake is van één samenhangende linie.

Het gaat om een samenstel van linies, afwisselend aangelegd door Spaanse of Staatse troepen. Hoewel deze linies onafhankelijk van elkaar gebruikt werden, zijn ze aan elkaar gerelateerd en in één gebied verenigd. De bij de linies horende, afzonderlijke forten zijn niet op deze kaart weergegeven. Ook aan West- en Oost-Vlaamse zijde van de grens en rond Antwerpen zijn linies gelegen die tot de Staats-Spaanse Linies worden gerekend. Ook die staan niet op deze kaart.

Wat doet de overheid?

De Provincie beschermt het erfgoed en maakt het toegankelijk voor publiek.

Wat is de waarde?

Ten behoeve van website Cultuur Historische Hoofdstructuur. De informatie is van belang voor overheden (planologische bescherming) en partijen die inrichtingsprojecten uitvoeren in het landelijk gebied die mogelijk effect hebben op de Staats-Spaanse Linies.

Het is belangrijk voor behoud en versterking van cultureel erfgoed en landschap, en voor studie en onderzoek.

Over de kaart

Herkomst gegevens

Diverse historische bronnen (literatuur en kaarten).

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

Samengesteld door Provincie Zeeland in overleg met SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) en deskundigen van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, de gemeente Sint-Gillis Waas en de stad Antwerpen. 

Meer weten?

Voor nadere informatie zie:

www.staatsspaanselinies.eu

www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/kaarten/cultuurhistorische-hoofdstructuur

www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/835/vestingwerken-in-het-westen-van-zeeuws-vlaanderen

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Zeeland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.